Slova života - zamyšlení na každý den

30.4.2021

Skutky prozrazují, co je v srdci

Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. (Mt 7,18)

Každý strom lze identifikovat podle několika rysů: tvaru koruny, kůry, listu a plodu. Nejprůkaznějším poznávacím rysem je právě plod. Bůh to ve své moudrosti ustanovil tak, že každý strom nese své vlastní plody a ne plody jiného stromu. Proto jej lze podle plodu s jistotou pojmenovat. Tato zákonitost (každý strom má svůj plod) platí také pro člověka. Jaký člověk je, co je v jeho srdci, o tom svědčí jeho ovoce. Viditelným ovocem každého člověka jsou slova a skutky. Lidem neviditelné pak myšlenky. Bůh svou církev, tedy jednotlivé sbory, varuje před falešnými proroky. Před všemi, kteří přinášejí jiné učení než to, které nacházíme v Bibli. Abychom takové proroky bezpečně poznali a nenechali se jimi svést, dává nám Bůh radu: „Poznáte je po jejich ovoci.“ (Mt 7,20) Zkoumejme jejich slova, podobně jako Židé v Beroji pečlivě a každodenně zkoumali slova apoštola Pavla (Sk 17,11). Zaměřme se na jejich skutky, abychom poznali, co je v jejich srdci. Děkujme Bohu, který nás díky své lásce varuje před každým nebezpečím. Děkujme, že nám v Písmu dává rady, jak lze nebezpečí poznat a jak se mu vyhnout. Nakonec Boží rada pro každého: „Především střež své srdce, neboť z něho vychází život.“ (Př 4,23)

Tomáš Orlík (Ostrava)