Slova života - zamyšlení na každý den

21.11.2021

Spravedlnost drží národ

Spravedlnost vyvyšuje pronárody, kdežto hřích je národům pro potupu. (Př 14,34)

Tak jako ničí hřích jednotlivce, ničí celé národy. To, co národy vyvýší, je spravedlnost a právo. Opakovaně proroci panovníky a celé národy, celou společnost, k „právu a spravedlnosti“ volají. Toto praví Hospodin: „Uplatňujte právo a spravedlnost, vysvobozujte oloupeného z rukou utiskovatele, netýrejte bezdomovce, sirotka a vdovu, nedopouštějte se násilí, neprolévejte na tomto místě nevinnou krev.“ (Jr 22,3) Můžeme být zklamaní ze stavu školství či zdravotnictví. Můžeme mít výhrady k rozhodnutím politiků. Můžeme jako národ čelit ekonomickému propadu nebo nějaké živelné pohromě. Nic ale nerozvrátí národ tak, jako když se ve své zemi nemáte šanci dovolat spravedlnosti. Zemi, kde převládne korupce, kde si vlivní mohou dovolit vše, kde je mocným jedno, že jste v právu, kde je poškozený umlčen a viník povýšen, takovou zemi postupně ovládne rozklad, zoufalá rezignace společnosti. Protože je to spravedlnost, co upevňuje trůn (Př 16,12).

Není jedno, co se v které zemi „nosí“. Jaké jsou naše společně sdílené hodnoty, co se v kterém národě cení, na co jsou které národy hrdé. Jaké nešvary naopak tiše přecházíme, tolerujeme. Přemýšlíme o naší zemi a z řady věcí je nám smutno. Rozpoznáváme v některých našich „národních“ postojích hřích, který nám bude ku potupě. Co můžeme dělat? Být jiní. A tam, kde jsme, stát na straně práva a spravedlnosti. A být věrní v přinášení našeho národa Bohu na modlitbách. … žádám o modlitby „za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.“ (1Tm 2,2)

Daniel Kuc (Mozaika Plzeň)