Slova života - zamyšlení na každý den

25.5.2020

Statečnost v duchovní službě

… tisíc sedm set šedesát statečných bohatýrů pro služebné dílo Božího domu. (1Par 9,13b)  

V předchozích kapitolách, v seznamech jednotlivých izraelských pokolení je zpravidla výčet jmen uzavřen součtem s poznámkou, že to byli stateční bohatýři schopní vojenské služby. Tento citovaný text se netýká bojovníků, ale kněží konajících chrámovou službu – služebné dílo Božího domu. V jiných překladech je užito výrazů: „udatní muži“ nebo „udatní hrdinové“. Udatnost kněží při služebném díle Božího domu je zde srovnávána s udatností válečných bojovníků.

Mnozí lidé se domnívají, že udatnost a hrdinství může člověk prokázat jen ve válečném zápolení či sportovním boji – nebo v mimořádných situacích, např. při záchranných akcích. Duchovní služba, pokud ji člověk dělá s opravdovostí a plným nasazením, je však stejně náročná. Netýká se to jen mimořádných osobností, ale každého věrného a oddaného Božího služebníka. Ani v uvedeném textu se to netýkalo jen některých vynikajících jednotlivců mezi kněžími, ale všech.

Chceš být statečným bohatýrem, udatným hrdinou? Můžeš se jím stát v duchovní službě.