Slova života - zamyšlení na každý den

24.10.2020

Tělesnost ve zdánlivé duchovnosti

Odkud je mezi vámi závist a svár, ne-li z toho, že patříte světu a žijete jako ostatní lidé? Když se jeden z vás hlásí k Pavlovi a druhý k Apollovi, neznamená to, že jste lidé světa? (1Kor 3,3-4)

Doslovnější a významově přesnější překlad tohoto textu zní: „Pokud je mezi vámi závist a svár, zdali nejste tělesní a nežijete jen po lidsku?“ Tělesností je míněn protiklad duchovnosti, kdy se věřící člověk nenechá vést Duchem svatým, nežije posvěceným životem, ale řídí se svojí lidskou moudrostí a žije jen z vlastních sil (Řím 8,8). Takový tělesný křesťan se pak v některých oblastech svého života nemusí moc lišit od nevěřících.

V tomto konkrétním textu Pavel za tělesnost neoznačuje nemravnost nebo sudičství (o tom píše až v dalších kapitolách), ale za tělesnost označuje závist a svár, které působily vnitřní rozdělení sboru. Tělesnost se zde vyskytla nejen v typických projevech nemravnosti nebo sociální necitlivosti a bezohlednosti, ale také v duchovní horlivosti. Vždyť korintský sbor byl sborem charismatickým, s bohatými projevy duchovních darů. Rozdělení v tomto sboru na čtyři tábory nepramenilo z duchovní lhostejnosti, ale z horlivosti. Určitě si každá z těch skupin o sobě myslela, že má tu nejlepší duchovní orientaci, nejlépe slouží svému Pánu. V této zanícenosti pro svou cestu se nakonec nesnášenlivě vymezovali vůči ostatním, a dokonce znevažovali i službu samotného apoštola Pavla.

V popisu korintského sboru si můžeme uvědomit, kam až může křesťan ve své duchovní domýšlivosti zajít. Ve jménu hlubšího duchovního poznání, vyšší duchovnosti a horlivosti pro duchovní dary se vyčlení ze širšího sborového společenství a vymezí se vůči těm, kteří nesdílí stejný typ zbožnosti. Nakonec odmítne i své dřívější duchovní autority v domnění, že je duchovně přerostl. Ale jaká je realita, nakolik je takový postoj opravdu duchovní? Apoštol Pavel to korintským napsal jednoznačně: Jste tělesní.