Slova života - zamyšlení na každý den

20.8.2020

Učení plné moci

Všichni užasli a jeden druhého se ptali: „Co to je? Nové učení plné moci – i nečistým duchům přikáže, a poslechnou ho.“ (Mar 1,27)

Každou sobotu židé přicházeli do synagógy, aby si vyslechli čtení ze Zákona a promluvu rabína. Každou sobotu byli poučováni, jak důsledně zachovávat Zákon. Učení zákoníků a farizeů se zúžilo na mravní poučování, stalo se bezmocným, bez živé zkušenosti s Bohem.

Nyní přichází do synagógy Ježíš a je konfrontován s člověkem s nečistým duchem. Co by v této situaci udělali zákoníci a farizeové? Nejspíš by dali pokyn, aby byl takový člověk ze synagógy vyveden, aby nerušil ostatní. Ale Ježíš přikázal nečistému duchu opustit tohoto člověka – a nečistý duch musel poslechnout. To bylo opravdu něco nového! Bylo to učení plné moci a přítomní lidé velmi snadno rozpoznali hodnotu tohoto nového učení.

Učení, které se omezí na teoretickou, akademickou teologii a mravní poučování, neuspokojí srdce člověka. Člověk potřebuje pomoc v aktuální životní situaci. Potřebuje živé důkazy Boží moci. Přesvědčivé jsou zásadní změny života, kdy se ze smilníka, nepoctivce, sobce stává Boží proměnou nový člověk s novým, posvěceným životem. Přesvědčivé jsou konkrétní zkušenosti s Boží pomocí, vysvobozením ze závislostí, uzdravením, novým smyslem života. To ovšem neznamená, že každý, kdo je svědkem takových zázraků, uvěří. Ani tehdy všichni v Ježíše neuvěřili a podobné je to i dnes. Ale v těchto situacích je šance uvěřit mnohem větší než při setkání s formálním a bezmocným křesťanstvím.