Slova života - zamyšlení na každý den

26.5.2020

Upřímná zbožnost je důležitější než obřadní předpisy

Upřímná zbožnost je důležitější než obřadní předpisy

Král se dohodl se svými velmoži i s celým shromážděním v Jeruzalémě, že budou hod beránka slavit v druhém měsíci. Nemohli jej totiž slavit v určený čas, protože se neposvětilo dost kněží a lid se nestačil shromáždit do Jeruzaléma. (2Par 30,2-3)

Období kralování krále Chizkijáše bylo obdobím duchovní obnovy, náboženské reformy neboli duchovního probuzení. V každém duchovním probuzení je položen velký důraz na Boží slovo. Boží služebníci objevují zanedbávané části Božího slova a vedou k jejich naplňování. Přitom však existuje i nebezpečí určitého zákonictví, kdy může být položen důraz více na literu než na ducha Písma.

Chizkijáš po dohodě s velmoži i lidem rozhodl, aby se Hospodinu konala slavnost hodu beránka, která byla dosud zcela zanedbána. Měla však přesně stanovený rituál i dobu konání, kterou teď nebylo možné stihnout. Co v takové situaci udělat, odložit ji na další rok? Chizkijáš správně pochopil, že upřímná touha po hodu beránka je teď důležitější než přesné dodržení jejího termínu nebo všech detailů obřadného očišťování. Slavnost Hospodinu se tak mohla konat a Chizkijáš se takto modlil k Hospodinu: „Dobrotivý Hospodin nechť zprostí viny každého, kdo se upřímným srdcem dotazoval na slovo Boha Hospodina, Boha svých otců, i když neprošli očišťováním ve svatyni.“ (v. 18-19)

Upřímné srdce je očištěno lépe, než to mohou učinit rituální obřady. Spontánnost a nadšení jsou nad úzkostlivé zachování všech rituálních předpisů.