Slova života - zamyšlení na každý den

13.8.2022

Vděčnost vede k ochotě ke sdílnosti

Tak se osvědčily v mnohém soužení, že z jejich nesmírné radosti a veliké chudoby vzešla jejich bohatá štědrost. Mohu jim dosvědčit, že dobrovolně dávali podle své největší možnosti, ano i nad možnost; (2K 8,2-3)  

Apoštol Pavel je vděčný za pomoc, které se dostalo bratřím v Judsku. Neukazuje tolik na její velikost, ale na motivaci těch, kteří se zapojili a kteří dávali uprostřed vlastní chudoby.  

Pavel jim neslibuje, že za to něco dostanou zpět. Máme někdy ten dojem, že čím více dáme Pánu Bohu, tím více nám má On vrátit zpět. Ale takto to nefunguje.

Důležitá je naše motivace a vděčnost Pánu. Vděčnost za to, že víme, komu můžeme děkovat za dobré věci v našich životech, vděčnost za to, že se můžeme podílet na pomoci ostatním a že v tom můžeme vnímat naši vděčnost za záchranu našich životů. A opět je zde nebeská perspektiva, o které se zmiňuje Pavel na začátku listu, potřeba rozpoznávat, na čem záleží nám a na čem záleží Bohu v našich životech.

Pomoc, kterou si předávali věřící mezi sebou, byla také svědectvím o Boží lásce. Mohli se tak skrze ní povzbuzovat mezi sebou a sdílet se v radosti i starostech, které společně prožívali. Uvědomovali si tak, že na zkoušky, kterými procházeli, nejsou sami a že Boží rodina je napříč městy, vesnicemi i celým světem. S nadějí tak mohli vyhlížet k Bohu, který na ně ani v těžkých situacích nezapomněl.

Děkujeme ti Pane za příležitost pomoci mnohým, děkujeme za nadbytek, který ve svých životech máme, a že se můžeme sdílet s těmi, kdo to potřebují. A děkujeme ti za chvíli, kdy jsme mohli být sami povzbuzeni podporou bratří a sester, a za momenty, kdy jsme mohli zažít pomoc tvé Boží rodiny. Ať máme v našich životech moudrost rozpoznat, kdy se máme rozdělit, a umíme i pomoc přijmout.

Jan Jackanič (tajemník VV BJB)