Slova života - zamyšlení na každý den

8.8.2022

Věřícího čeká slavná budoucnost v nebi

Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama. Proto zde sténáme touhou, abychom byli oděni šatem nebeským. (2K 5,1-2)    

Pavel nebeském šatu, skrze který jsme oděni v Krista a který zakryje naši nahotu a nedostatečnost. Není otevírá své srdce korintským a snaží se jim ukázat, co je v životě podstatné, na čem záleží. Perspektivou života křesťana má být vždy pohled věčnosti, skrze který se díváme na náš pozemský život. Vždyť až se jednou potkáme s Kristem před jeho soudným stolcem, nebudeme mít u sebe nic, čím bychom se mohli obhájit. Pavel používá metaforu, že budeme nazí – nebudeme mít nic jiného než sami sebe a Krista jako soudce.

Proto když se ve svých životech rozhodujeme, měli bychom to dělat s touhou po tom nebeském, po nic, co bychom si mohli z tohoto života odnést, a není nic, co by nás mohlo přiblížit k Bohu než omilostnění skrze Ježíše Krista.

Častokrát se však v našich životech řídíme jiným pohledem, a to pohledem dočasným. Co mi prospěje zítra, pozítří, na čem budu stavět svůj příští týden? Je v pořádku zodpovědně pracovat a vděčně přijímat výsledky své práce, jde však o to, co je pro nás základem a v co doufáme

Prosíme tě Pane Ježíši o to, abychom dokázali svůj pozemský život vidět Tvýma očima. Abychom dokázali rozpoznat, na čem záleží, co je nebeské, co je z Tebe. Prosíme tě o milost, takto žít, abychom dokázali mít upřený pohled k tobě a být tak svědectvím o Tobě.

Jan Jackanič (tajemník VV BJB)