Slova života - zamyšlení na každý den

23.11.2021

Vrcholem radosti je být v Boží blízkosti

Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. (Ž 16,11)  

Je konec dubna roku 2020. Sedíme ve svých domovech a svět venku, zachvácený koronavirovou pandemií, se nám zdá neskutečný. Potýkáme se s tolika změnami, chaotickými informacemi, obavami, nejistotou. Vzdálenosti (prostorové, časové i vztahové) jako by se proměnily – svět v křivém zrcadle.

Jsem unavená z náporu změn, emocí, požadavků… Chtěla bych si odpočinout a prožívat radost. Zdá se to však nemožné v této nebývalé situaci, je toho tolik, co je třeba zajistit.

Ach, ty pošetilá, sebestředná ženo! Lidé přece vždy zažívali mimořádné situace ve svých životech, a přesto - nebo právě proto -  prožívali Boží pokoj a radost. Tato radost není závislá na vnějších okolnostech, ale na našem vnitřním napojení na Boží bytost. A jen nedostatek důvěry v Boží moc je překážkou k prožívání Boží radosti.

Teď nepotřebuješ zjišťovat nové informace, vyhodnocovat realitu, organizovat, zajišťovat … oslov svého Nebeského Otce, chval Ho, veleb Ho a s důvěrou se polož do Jeho náruče a zakoušej vrcholnou radost v Boží blízkosti, protože jsi Jeho milované dítě, v tobě má zalíbení.

Dafne Bräuerová (Olomouc)