Slova života - zamyšlení na každý den

9.8.2022

Vykoupený Kristem má žít pro Krista

Vždyť nás má ve své moci láska Kristova - nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všecky, a že tedy všichni zemřeli; a za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal. (2K 5,14-15)  

Apoštol Pavel znovu ukazuje na význam křesťanova života. Jako by v tom nebylo jasno tehdy a možná ani dnes. Smyslem našeho života nemá být jen otázka spasení, ale vykoupený život má nést své ovoce již zde na zemi.

Kristova oběť není jen obětí za hříchy, ale je obětí k věčnému životu, který máme žít (stejně jako On) za druhé. To je naším novým posláním a naším novým úkolem.

Je těžké se odvrátit od starého způsobu uvažování, přestat přemýšlet nad tím, co prospívá nám samotným, ale zaměřit se na to, jak můžeme svým životem být prospěšní ostatním. Tomu nás však může naučit Kristova láska. Ve chvíli, kdy si uvědomíme, jak hluboce nás Kristus miloval a miluje, může se to stát základem.

Nestane se to ze dne na den, poznání Krista a jeho lásky bude v našich životech postupné - skrze Písmo, společenství i skutky lásky, kterými nás ostatní zahrnou. Je to Boží škola, do které vstupujeme a ve které můžeme být žáky i učiteli ostatních. Není nikdo dostatečně starý, aby se nemohl něco sám naučit o Boží lásce, a nikdo příliš mladý, aby nemohl být učitelem ostatních.

Prosíme Pane o to, ať naše životy vypráví o Tvojí lásce. O lásce, která nás změnila, a o lásce, která může změnit tento svět.

Jan Jackanič (tajemník VV BJB)