Slova života - zamyšlení na každý den

3.12.2019

Vyprošovat pokoj pro Jeruzalém

Vyprošujte Jeruzalému pokoj: Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují! Kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu! Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuji: „Budiž v tobě pokoj!“ (Ž 122,6-8)

Text 122. žalmu nás nabádá k prosbám o pokoj Jeruzaléma. Zamysleme se nad dvěma otázkami: Proč Jeruzalém a proč pokoj?

Proč je právě toto město tak významné a proč je na ně kladen takový důraz? Jeruzalém byl dějištěm mnoha událostí v dějinách Izraele. Ale stejně tak by se dalo hovořit i o jiných městech, kde se odehrály mnohé zázraky, kde se Bůh projevoval nadpřirozeným způsobem. Věřím, že jednou z odpovědí na tuto otázku je to, že sám Bůh si toto město vybral a zamiloval natolik, že zde přebýval v chrámu. Určil je za své svaté město. Ve Zjevení můžeme dokonce číst: „ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, zářící Boží slávou.” (Zj 21,10-11)

Jeruzalém v Bibli nepředstavuje pouze fyzické město, ale také duchovní skutečnost, že lidstvo může mít obecenství s Bohem. To vyplývá i ze samotného textu: „Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují!“ Jeruzalém představuje veškerý lid, který Hospodina miluje a poslouchá.

A proč právě pokoj? Věřím, že ani tato otázka není složitá. Boží pokoj je jedním z nejvzácnějších darů, které můžeme obdržet. Boží pokoj je stav, kdy i v bouřlivých chvílích zažíváme nadpřirozený klid. Kdy se uprostřed všeho dění můžeme zastavit a spočinout v bezpečí Boží milující paže. Tento pokoj nám nemůže dát nikdo jiný a je natolik vzácný, že stojí za to o něj usilovat.

Usilujme a modleme se tedy za pokoj Jeruzaléma. Jednak za fyzické město, které bylo a je tolik zmítáno politickou situací, ale i za Jeruzalém ve smyslu Božího lidu. Ten v současné ohlušující a rychle plynoucí době moc a moc potřebuje právě Boží pokoj.

Eliška Vachutková (Litoměřice)