Slova života - zamyšlení na každý den

9.9.2019

Z Hospodinových slavností se staly jen hody

Obětují obětní hod a maso, aby se najedli, Hospodin si je neoblíbil. Nyní bude pamatovat na jejich viny a navštíví je s trestem za jejich hříchy. Navrátí se do Egypta. (Oz 8,13)

Proměny v lidském životě mnohdy přicházejí velice nenápadně. Vlastně se nic nezměnilo. Lidé chodili do chrámu, obětovaly se oběti podle zákona. Nebo snad přece? Oběti měly být výrazem uctívání Boha a lítosti nad hříchem. Byla to však také společenská, kulturní a obchodní událost. Problém nastal, když se ze středu těchto událostí vytratil Bůh a byl nahrazen pouhou lidskou slavností. I náš křesťanský život, aktivity, shromáždění mohou být dobře zorganizované, přesto však mohou postrádat život. Nestáváme se někdy křesťanskými konzumenty, kteří pouze hodnotí, zda byl výstup na pódiu dostatečně zábavný? Podstatou našeho života by měl být za všech okolností vztah s Bohem a nesení radostné zvěsti o spasení z milosti skrze oběť Pána Ježíše. Pokud se již v procesu konstitucionalizace stala naše církevní organizace se svými formami důležitější než živý organismus Božího lidu řízený hlavou Kristem, je nejvyšší čas zvednout roh ke svým ústům a troubit v modlitbách na poplach. Nedovolme nepříteli, aby z našeho středu byl vytěsněn živý vztah s Bohem skrze Ducha svatého.

Tomáš Pacovský (Kraslice)