Slova života - zamyšlení na každý den

19.7.2020

Za co se modlíme v těžké životní situaci?

Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo. (Sk 4,29)

Když je křesťan vystaven pronásledování, je velmi přirozené, že se modlí za ochranu a konec pronásledování. Nemocný se modlí za uzdravení, člověk v nouzi za praktickou pomoc. Takové modlitby jsou správné a Boží slovo nás k nim povzbuzuje (Fil 4,6).

Ale bratři v Jeruzalémě se modlili ještě za něco dalšího, co jim leželo na srdci: aby se nepřátelstvím nenechali odradit od svědectví; aby jim Pán dal odvahu ke svědectví o Ježíši. Je tak snadné se v takové situaci nechat odradit, zastrašit a stáhnout se do pasivity. Ale co když se právě v obtížné situaci má prokázat Boží moc a my máme získat další výraznou duchovní zkušenost?

Jestli jsi vystaven těžké životní situaci, nedej se jí pohltit! Nejde o to co nejdříve z takové situace vyváznout, ale neztratit v pronásledování odvahu ke svědectví, v nemoci vnitřní pokoj a radost, a nepropadnout v nouzi beznaději a nesáhnout k nepoctivosti.

Na upřímnou modlitbu Pán Bůh vždy odpovídá. V tomto případě to bylo okamžitě a velmi výrazně. (v. 31). Jindy to může trvat déle a také Boží odpověď nemusí odpovídat našim představám. Společně se staršími sboru jsme se modlili za celou řadu nemocných. Jen někteří z nich obdrželi výraznou změnu zdravotního stavu, ale všichni svědčili o tom, že po modlitbách dostali vnitřní pokoj.

Jeden věrný křesťan se modlil takto: Pane, neprosím, abys mne zbavil břemene, ale prosím o sílu, abych ho mohl unést.