Slova života - zamyšlení na každý den

18.6.2020

Žádné odsouzení pro věřící v Ježíše Krista

Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. (Řím 8,1-2)

V posledních verších předchozí kapitoly je až zoufalý výkřik věřícího člověka: „Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?“ Zde následuje jásavé zvolání: „Není žádného odsouzení.“ Jak tomu rozumět, co se změnilo?

Zoufalý výkřik se týká toho, že člověk touží po svobodném životě od hříchu, chce činit dobro a žít posvěceně, ale zjišťuje, že se mu to plně nedaří, a je z toho zarmoucený a nešťastný. Dokonce mu ďábel podsouvá myšlenku: Jsi vůbec spasený, když znovu a znovu hřešíš? Pak pohlédneme na Ježíše, na jeho vykupitelské dílo, připomeneme si, komu jsme uvěřili a můžeme jásat: Nejsem odsouzen.

Často opakuji svým posluchačům: Nejsme spaseni kvalitou svého života, ale zástupnou obětí Ježíše Krista. Neznamená to, že by nám kvalita našeho života měla být lhostejná! Jde však o to, abychom své spasení stavěli jednoznačně na Ježíši Kristu a ne na svých skutcích; abychom nezpochybňovali své spasení a dokázali se z něho radovat i tehdy, když se nám duchovně nedaří podle našich přání. Osvobození od zákona hříchu a smrti (v. 2) není stavem bezhříšnosti, ale osvobozením od následku hříchu, od duchovní smrti.

Bratře, sestro, i když jsi zarmoucen(a) svým selháním (a je dobře, že jsi jím zarmoucen(a)), raduj se ze svého spasení, raduj se z toho, že jsi Božím dítětem!