Slova života - zamyšlení na každý den

18.7.2020

Zaslíbení pro všechny věřící

… a dostanete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh. (Sk 2,38b-39)

Již ve Starém zákoně jsou zaznamenány příběhy, kdy Duch svatý sestoupil na některé osoby se zvláštním posláním: na proroky, krále, soudce. O králi Saulovi je napsáno, co se s ním stalo, když ho Bůh povolal za krále: zmocnil se ho Duch Boží a Bůh mu proměnil srdce (1Sam 10,9-10). Vždy se však jednalo pouze o některé povolané jednotlivce.

Při vylití Ducha svatého na letnice šlo svým rozsahem a důsledky o něco mnohem většího. Všichni byli naplněni Duchem svatým; splnilo se to, co před staletími prorokoval prorok Jóel (Jóel 3,1) a co před několika týdny sliboval Ježíš (Sk 1,5 a 8). Boží navštívení neskončilo odchodem Pána Ježíše, ale pokračovalo teď vylitím Ducha svatého. Vždyť Otec nebeský dal nyní jiného Utěšitele, který má zůstávat s věřícími navždy (J 14,16). Ježíš před svým odchodem slíbil, že nezanechá své učedníky jako sirotky, ale pošle Ducha svatého. Dokonce řekl, že je dobré, že odchází, protože místo něho přijde jiný Utěšitel (J 16,7).

Letniční příběh má své pokračování až do současnosti. Vylití Ducha svatého nebylo určeno jen pro 120 účastníků toho modlitebního společenství nejbližších Ježíšových následovníků. Také nebylo vymezeno jen přítomným posluchačům Petrova kázání. Je platné pro všechny generace věřících v Ježíše Krista. Petr to ve svém kázání řekl zcela jednoznačně: „To zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh.“ (Sk 2,39) Ať nezůstane vylití Ducha svatého pouhou historickou vzpomínkou. Je to aktuální zaslíbení pro každého věřícího v Ježíše Krista. Ať se stane realitou v životě každého z nás.