Slova života - zamyšlení na každý den

28.11.2022

Zaslíbení pro zbožné cizince

Těm z cizinců, kteří se připojili k Hospodinu, aby mu sloužili a z lásky k jeho jménu se stali jeho služebníky, praví: „Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy, přivedu na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí, jejich oběti zápalné a obětní hody dojdou na mém oltáři zalíbení. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.. (Iz 56, 6-7)

Tento oddíl je zaslíbením a povzbuzením pro lidi, kteří se přidali nebo teprve přidají k Božímu lidu a stanou se Hospodinovými vyznavači. Jak nám ukazuje třetí verš, ani lidé, kteří se vydali na cestu za Bohem, nejsou zbaveni různých pochybností a vnitřních zápasů. Pán Bůh sám vstupuje do jejich životů s ujištěním, že pokud se budou vytrvale držet na Jeho cestě, okusí Boží dobrotu. Tenisová hvězda Arthur Ashe zemřel na AIDS, kterým se nakazil při transfúzi krve během operace srdce. Ashe byl nejen skvělým sportovcem; byl mužem, který svým příkladným chováním jak na kurtu, tak mimo něj, mnohé inspiroval a povzbudil. Ashe mohl zahořknout a upadnout do sebelítosti kvůli své nemoci, ale zachoval si postoj vděčnosti. Vysvětloval: „Pokud bych se ptal proč já ohledně svých problémů, pak bych se musel také ptát proč já ohledně svých požehnání. Proč jsem vyhrál Wimbledon? Proč jsem se oženil s krásnou, obdarovanou ženou, proč mám krásné dítě?“

Můžeme přemýšlet nad Božím požehnáním a zároveň se ptát sami sebe: „Proč já?“ Pak může do našich pochybností a vnitřních zápasů proniknout světlo Boží přítomnosti. Bůh se odměňuje těm, kdo ho „dobrovolně“ následují. Jak popisují verše čtyři až sedm, takoví lidé sami dbají na Boží řády, sami si zvolili konat Boží vůli, sami se rozhodli připojit se k Bohu a slouží mu z lásky.

Pavel Novosad (předseda misijního odboru)