Slova života - zamyšlení na každý den

1.5.2021

Zázraky nemohou nahradit poslušnost Bohu

Ne každý, kdo mi říká „Pane, Pane“, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. (Mt 7,21)

Mám za to, že nadpis úvahy docela dobře vyjadřuje myšlenku daných veršů. Zázraky = mocné, velké skutky opravdu nemohou nahradit poslušnost Bohu, vztah s Bohem. U tohoto textu mě vždy napadla otázka, jak někdo, kdo ve jménu Boha či Krista učinil velké věci, nakonec nebude v Božím království? My lidé dáme na velké skutky. Poměřujeme jimi lidskou osobnost, dobrotu, spravedlnost, zbožnost apod. Anebo si velkými činy chceme získat uznání od ostatních, či dokonce od Boha. Ale Bůh hodnotí jinak, hlouběji. Nejde Mu jen o ty činy, jejich velikost a rozsah, avšak zkoumá také naše motivy a pohnutky, naše srdce.

Takže klíčový je vztah s Bohem skrze Ježíše Krista (v. 23říká „neznal“). Bez Krista v srdci, bez osobní znalosti Ježíše je vše jen náboženským skutkem a sebeklamem. Do Božího království vejdeme jen skrze Krista! Mám obavu o Evropu. Hlásíme se ke křesťanským hodnotám, konáme sociální programy, dokonce mnozí patří k nějaké církevní denominaci, ale kolik Evropanů má ve skutečnosti vztah s Ježíšem?

Pokud jsi ještě nepoznal(a) Ježíše, v modlitbě ho oslov a přijmi jej, to je jediná cesta do nebe. Pokud ho už znáš, tak pamatuj, že víra působí i poslušnost. Poslušnost Jeho vůli, Jeho slovu. „Neboť beze mne nemůžete činit nic.“ (J 15,5).

Jiří Marek (Ostrava)