Slova života - zamyšlení na každý den

14.2.2020

Znamení budoucích událostí

Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko. Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi. (Mat 24,32-33)

Autor knížky O druhém příchodu Ježíše Krista se zabýval i tímto podobenstvím o fíkovníku. Napsal, že fíkový list je symbolem státu Izrael, který vznikl v r. 1949, a protože se tehdy blížilo 40. výročí jeho založení a čtyřicítka je symbolem plnosti, tak je možné, že právě v tom roce výročí přijde Ježíš Kristus. Je to typický příklad, jak se rodí zmatky kolem určení času druhého příchodu Ježíše Krista. Nehledejme v obrazu rašícího fíkovníku žádné zašifrované tajemství Izraele. Lukáš toto podobenství zaznamenal šířeji: „Podívejte se na fíkovník nebo na jiný strom.“ Nešlo tedy speciálně o fíkovník, ale o všeobecný jev – když na stromech raší listí, blíží se léto.

Ale co je tím rašením stromu v dějinných událostech, o kterých Ježíš říkal svým učedníkům? Je nutno říct, že v tomto podobenství o fíkovníku Ježíš vůbec nezmínil speciálně svůj příchod. Podobenství se vztahuje na všechno, co zde (v Mat 24) řekl a většina z toho se týká zničení Jeruzaléma; jen něco míří k druhému příchodu Ježíše Krista. Jsou to: zvěstování evangelia všem národům (v. 14), působení lžimesiášů a lžiproroků s předváděním velikých znamení (v. 24) a velká nebeská znamení přesahující běžné přírodní jevy (v. 29). K tomu ještě můžeme přidat další znamení, o kterých čteme na jiných místech Bible: návrat Židů do zaslíbené země (Iz 49,12), duchovní obnovení Izraele (Řím 11), vystoupení Antikrista (2Tes 2).

Tato znamení jsou oním rašením stromu, po kterém bude následovat léto, tzn. druhý příchod Ježíše Krista. Nepřehlédněme je; pamatujme, že se všechna naplní a některá se již naplňují. Druhý příchod Ježíše Krista, ke kterému vzhlíží církev Kristova, se blíží. Možná více, než si uvědomujeme, ale určitě méně, než o tom mluví někteří samozvaní proroci.