Slova života - zamyšlení na každý den

23.5.2020

Znovuobjevená Bible

Velekněz Chilkijáš řekl písaři Šáfanovi: „Nalezl jsem v Hospodinově domě knihu Zákona.“

Dále písař Šáfan králi oznámil: „Kněz Chilkijáš mi předal knihu.“ A Šáfan ji před králem četl. Když král uslyšel slova knihy Zákona, roztrhl své roucho. (2Král 22,8 a 10-11)

Je to až k neuvěření, jak mohla být kniha Zákona zastrčena kdesi v chrámu, prakticky již neznámá, a nikomu nechyběla. Když ji velekněz objevil, byl z ní překvapen, a ještě více byl z jejího obsahu překvapen zbožný král Jóšijáš. Zcela se vyděsil, když si uvědomil velký rozdíl mezi požadavky Hospodina a stávající realitou náboženského života v judském království.

Ale nebylo to podobné v křesťanství před reformací? V chrámech běžela okázalá bohoslužba, tradice se upevňovala, ale jaké místo v životě církve měla Bible? Papežský legát, který se zblízka seznámil s husitstvím, pak prohlásil: „Husitská žena zná Bibli lépe než katolický kněz.“

Míru autority Bible v církvi však nemůžeme posuzovat jen podle míry její znalosti. Vždyť i kritici Bible znají její obsah, k čemu jim to však je? Když se Bible jako Boží slovo zneváží, pak už není pevnou autoritou, ale jen jakousi náboženskou a etickou knihou.

V tomto příběhu král Jóšijáš pochopil, že kniha Zákona je Boží slovo, a když si uvědomil, jak jsou Boží požadavky porušovány, byl z toho zděšen. V Boží bázni se podřídil požadavkům Božího zákona, a to se všemi důsledky pro sebe a pro celé království.

Co to udělá s námi, když zjistíme, že žijeme v rozporu s požadavky Božího slova?