Slova života - zamyšlení na každý den

25.7.2020

Zvláštní Boží ochrana

Po nějaké době se židé uradili, že Saula zabijí, ale on se o jejich úkladech dověděl. (Sk 9,23)

Jako voják základní služby jsem se mohl jen zřídka dostat do shromáždění věřících. Několikrát jsem to udělal tak, že jsem se přihlásil na neděli odpoledne do služby dozorčího a s tímto zdůvodněním jsem požádal o vycházku na neobvyklou dobu – dopoledne. Pak si mne v pondělí zavolal velitel roty a zeptal se mne, kde jsem byl na vycházce. Když jsem řekl, že ve shromáždění křesťanů, odmlčel se, a nakonec mi řekl: „Mně to nevadí, i moje žena je věřící, ale dejte si pozor na ty, kteří vás sledují.“

Saul šel s pověřovacími listy od velekněží do Damašku pronásledovat tamější křesťany, ale než došel do cíle, tak to tam již křesťané věděli (v. 14). Když pak prožil u Damašku obrácení a sám horlivě svědčil židům o Ježíši Kristu, někteří z nich se rozhodli ho zabít. Ale Saul se o tom včas dověděl a mohl utéct (v. 23-24). Podobně unikl Saul úmyslu spiklenců v Jeruzalémě (Sk 23,16).

Jak se křesťané dovídali o těchto úmyslech nepřátel? Jistě i v blízkosti fanatických nepřátel křesťanů byli lidé, kteří s takovými činy nesouhlasili a varovali včas křesťany před nebezpečím. Když má Bůh své plány s posláním svých služebníků, žádné spiknutí ani státní moc je nemůže zhatit. Má mnoho způsobů, jak tyto služebníky ochránit. Někdy je to skrze zázrak, jindy skrze lidi ochotné prozradit spiknutí nebo skrze zdánlivou „náhodu“.