Hlavní stránka

Slova života - čtení na každý den

Bůh něžně potěšuje svůj lid

S Dcerou jeruzalémskou se veselte, všichni, kdo ji milujete, jásejte! Radujte se, radujte spolu s ní, všichni, kdo jste nad ní truchlili! Budete sát do sytosti z prsů její útěchy, zalykat se rozkoší v jejím kyprém náručí! Neboť toto praví Hospodin: Hle - jako řekou zaplavím ji pokojem a slávou národů jako rozvodněným potokem. Budete se kojit v jejím náručí, na jejím klíně budete laskáni. Jako když matka své dítě konejší, tak já vás potěším - v Jeruzalémě dojdete útěchy.  Až to uvidíte, vaše srdce zajásá a celí rozkvetete jako bylina. Hospodinovým služebníkům bude zjevná jeho ruka, na své nepřátele se však rozhněvá. Iz 66,10 –14 (B21)       

Číst dál...
  • Výkonný výbor BJB

  • Historie

  • Kalendář

  • Fotogalerie

  • Mapa sborů

TOPlist