Hlavní stránka

Slova života - čtení na každý den

Hřích vůči člověku je i hříchem vůči Hospodinu

Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: „Mluv k Izraelcům: Když se muž nebo žena dopustí nějakého hříchu, jak se ho lidé dopouštějí zpronevěrou Hospodinu, a budou shledáni vinnými, vyznají svůj hřích, jehož se dopustili, a viník dá odškodnění a navíc přidá pětinu. To dá tomu, proti komu se provinil.“ Nu 5,5-7

Číst dál...
  • Konference sester

  • Mapa sborů

  • Kalendář

  • Fotogalerie

  • Historie

  • Výkonný výbor BJB

TOPlist