Slova života (aktuální články)

Slova života

Čtení na každý den. Ke stažení verze v PDF klikni na http://bjb.cz/slovazivota

Kněžské požehnání lidu

Hospodin tě požehná a ochrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv, Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.  Nu 6,24-26

Číst dál: Kněžské požehnání lidu

Bůh převyšuje lidské poznání

Hle, Bůh je vyvýšený, nad naše poznání, počet jeho let je nevyzpytatelný. 

Jób 36,26

Číst dál: Bůh převyšuje lidské poznání

Lidská spravedlnost je nesrovnatelná se spravedlností Boží

Na to navázal Elíhú slovy:  „Myslíš si, že je to podle práva říkat: ‚Moje spravedlnost převyšuje Boží?‘“ 

Jób 35,1-2

Číst dál: Lidská spravedlnost je nesrovnatelná se spravedlností Boží

Člověk ve své omezenosti nesmí obviňovat Boha

Hle, odpovídám ti: Zde nejsi v právu, neboť Bůh je větší než člověk. Proč s ním vedeš spor? Že svými slovy neodpovídá? 

Jób 33,12-13

Číst dál: Člověk ve své omezenosti nesmí obviňovat Boha

Moudrost není dána stářím

Řekl jsem si: Ať promluví léta, ti kteří mají let mnoho, ať s moudrostí seznamují. Avšak je to duch člověku daný, dech Všemocného, jenž lidi činí rozumnými. Nejsou vždycky moudří ti, kdo mají mnoho let, starci nemusejí vždy rozumět právu.                                              

Jób 32,7-9

Číst dál: Moudrost není dána stářím

TOPlist