Slova života (aktuální články)

Slova života

Čtení na každý den. Ke stažení verze v PDF klikni na http://bjb.cz/slovazivota

I Boží služebník může být na pokraji svých sil

Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním: přál si umřít. Řekl: „Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové.“ 1Kr 19,4

Číst dál: I Boží služebník může být na pokraji svých sil

Bůh převyšuje lidské poznání

Hle, Bůh je vyvýšený, nad naše poznání, počet jeho let je nevyzpytatelný. 

Jób 36,26

Číst dál: Bůh převyšuje lidské poznání

Lidská spravedlnost je nesrovnatelná se spravedlností Boží

Na to navázal Elíhú slovy:  „Myslíš si, že je to podle práva říkat: ‚Moje spravedlnost převyšuje Boží?‘“ 

Jób 35,1-2

Číst dál: Lidská spravedlnost je nesrovnatelná se spravedlností Boží

Člověk ve své omezenosti nesmí obviňovat Boha

Hle, odpovídám ti: Zde nejsi v právu, neboť Bůh je větší než člověk. Proč s ním vedeš spor? Že svými slovy neodpovídá? 

Jób 33,12-13

Číst dál: Člověk ve své omezenosti nesmí obviňovat Boha

Moudrost není dána stářím

Řekl jsem si: Ať promluví léta, ti kteří mají let mnoho, ať s moudrostí seznamují. Avšak je to duch člověku daný, dech Všemocného, jenž lidi činí rozumnými. Nejsou vždycky moudří ti, kdo mají mnoho let, starci nemusejí vždy rozumět právu.                                              

Jób 32,7-9

Číst dál: Moudrost není dána stářím

TOPlist