100 LET SPOLU
25. - 27. 10. 2019

Konference Bratrské jednoty baptistů v České republice a na Slovensku


25. - 27. října 2019, Litoměřice

Zveme vás do Litoměřic na program pro všechny generace s možností ubytování a stravování po celou dobu konference.

Během celého víkendu připravujeme

Registrace na konferenci najdete zde

Tématem setkání je verš z listu Židům, který odkazuje na Ježíše Krista, který je stejný včera, dnes i na věky.

Chceme se v programu zaměřit na minulost, současnost i budoucnost Bratrské jednoty baptistů a věříme, že je součástí historie Kristovy církve v obou našich zemích.

Symbolem setkání je kříž tvořený mnoha rukama, které jsou symbolem každého sboru, který byl, je a bude tvořen mnoha jednotlivci, které si Pán Ježíš Kristus povolal do své církve a společenství jednoho s druhým.

Jsme různí, přesto však dohromady můžeme tvořit celek, který odkazuje na Krista a na jeho tělo na této zemi.

Jsme vděčni za společnou minulost, a ty, kteří nám kázali a vedli nás ve víře. Uvědomujeme si naši současnost se všemi jejími výzvami a společně se modlíme za naši budoucnost, aby byla budoucností podle Boží vůle.

Přijďte společně s námi vzdát díky Pánu za 100 společných let, co jsme mohli být spolu.