100 LET SPOLU

Velikonoční pozdrav předsedy
Pavla Coufala

Aktuálně

Denní zamyšlení
SLOVA ŽIVOTA

Přímluvné modlitby nemohou nahradit pokání hříšníka
Nemodli se za tento lid. Nepozvedej svůj hlas k bědování a modlitbě za ně. V čas, kdy budou ke mně pro to zlo volat, nebudu slyšet.“ (Jr 11, 14)
Číst dál >>

APLIKACE Slov života

Nová aplikace na zamyšlení Slova života