100 LET SPOLU

Velikonoční pozdrav předsedy
Pavla Coufala

Aktuálně

Denní zamyšlení
SLOVA ŽIVOTA

Ježíš soucítí s nešťastnou vdovou
Když ji Pán uviděl, bylo mu ji líto a řekl jí: „Neplač!“ Přistoupil k márám a dotkl se jich, ti kteří je nesli, se zastavili. Řekl: „Chlapče, pravím ti, vstaň!“ (L 7,13–14)
Číst dál >>

APLIKACE Slov života

Nová aplikace na zamyšlení Slova života