100 LET SPOLU

Velikonoční pozdrav předsedy
Pavla Coufala

Aktuálně

Denní zamyšlení
SLOVA ŽIVOTA

Věrná manželka zachraňuje Davidovi život
Saul vyslal k Davidovu domu posly, aby jej střežili a Davida ráno usmrtili. Ale Davidova žena Míkal mu to oznámila. Řekla: „Jestliže se ti nepodaří zachránit se v noci, budeš zítra mrtev.“ Míkal spustila Davida oknem a on prchl pryč a unikl. (1S 19,11-12
Číst dál >>

NOVÁ APLIKACE

Nová aplikace na zamyšlení Slova života