100 LET SPOLU

Velikonoční pozdrav předsedy
Pavla Coufala

Aktuálně

Denní zamyšlení
SLOVA ŽIVOTA

Dobře mluví, špatně jednají
Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou; ale podle jejich skutků nejednejte: neboť oni mluví a nečiní. (Mt 23,3)
Číst dál >>