100 LET SPOLU

Velikonoční pozdrav předsedy
Pavla Coufala

Aktuálně

Denní zamyšlení
SLOVA ŽIVOTA

Ukřižovaný Kristus je pro věřící zdrojem Boží moci
My však hlásáme Krista ukřižovaného: Židům pohoršení, pohanům bláznovství, ale těm, kteří jsou povoláni, Židům i Řekům, Krista — Boží moc a Boží moudrost. (1K 1,23-24;ČSP)
Číst dál >>

APLIKACE Slov života

Nová aplikace na zamyšlení Slova života