100 LET SPOLU

Velikonoční pozdrav předsedy
Pavla Coufala

Aktuálně

Denní zamyšlení
SLOVA ŽIVOTA

Duch Hospodinův spočinul na soudci Otnielovi
I úpěli Izraelci k Hospodinu a Hospodin jim povolal vysvoboditele, aby je vysvobodil, Otniela syna Kenazova, mladšího bratra Kálebova. Na něm spočinul duch Hospodinův a on se ujal soudu nad Izraelem. (Sd 3,9-10a)
Číst dál >>

NOVÁ APLIKACE

Nová aplikace na zamyšlení Slova života