100 LET SPOLU

Velikonoční pozdrav předsedy
Pavla Coufala

Aktuálně

Denní zamyšlení
SLOVA ŽIVOTA

Hospodin je pánem přírody a žehná svému lidu
Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude trůnit jako král navěky. Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem. (Ž 29,10-11)
Číst dál >>

APLIKACE Slov života

Nová aplikace na zamyšlení Slova života