Odbory BJB

Odbor mládeže

Odbor mládeže BJB sdružuje mladé lidi z baptistických sborů v České republice. Tito lidé se scházejí k pravidelným aktivitám souvisejícím s jejich křesťanským životem, růstem a službou.

Jejich činnosti jsou velmi specifické, v závislosti na životu konkrétního sboru, ale obecně zahrnují jak aktivity zaměřené dovnitř církve, tak aktivity zaměřené na širší okolí mladých lidí, kteří odbor tvoří.

Každá takováto místní skupina mládeže má své vedení. Činnost jednotlivých mládeží volně koordinuje a podporuje Rada Odboru mládeže. Ta se v současnosti skládá ze 7 volených zástupců mládeží, a nabízí vzdělávání, průběžnou osobní podporu, vzájemné propojení i organizační pomoc při aktivitách a duchovním životě mladých lidí ve sborech BJB.

Jednou za rok Rada ve spolupráci s místními mládežemi pořádá celostátní konferenci mládeže.

KONTAKT:
Pavel Mrázek, tel. 777 579 033, e-mail: pavel.mrazek@baptist.cz

ADRESA:
Odbor mládeže BJB
Na Topolce 14
Praha 4
140 00

FINANCE
Naši službu můžete finančně podpořit na účet BJB číslo 63112309/0800.
Variabilní symbol Odboru mládeže je 911814

Kontaktujte nás na začátku ledna v případě, že máte zájem o potvrzení o darech pro daňové účely.

Odbor sester BJB

Předsedkyně: Jana Pospíšilová
telefon: +420 724 814 228
e-mail:   janciposp@gmail.com

Tajemnice: Vilma Koblischková
telefon: +420 724 150 188
e-mail: vilmakatepe@gmail.com

web: https://bjb.cz/odbory/sestry

Odbor sester je k dispozici všem sestrám a ženám, které navštěvují sbory Bratrské jednoty baptistův České republice. Setkávání místních skupin se mohou zúčastnit všechny ženy, které mají touhu po společném duchovním obecenství.

Odbor sester vede čtyřčlenný výbor, ve čtyřletém volebním období. Setkává se pracovně několikrát ročně.

Úzce spolupracuje se slovenským výborem Odboru sestier. Každoročně připravují společnou konferenci, jednou v Čechách, jednou na Slovensku, se vzdělávacími tématy zaměřenými na palčivá témata současnosti.

Sestry mají svá regionální setkání, kde jsou zohledněna témata, o která se zajímají.

Sestry se setkávají ve sborech ve skupinách v různých intervalech, v různém počtu, kde mají možnost duchovně růst, vzájemně se povzbuzovat a navzájem si pomáhat. Je důležité, aby život žen uvnitř sboru byl upevňován a dle možností orientován i k duchovní a praktické službě mimo církev.

Odbor sester v ČR je členem EBWU (Europien Baptist Women Union). Sestry se účastní společných evropských konferencí.

Adresa: Odbor sester BJB

              Vinohradská 68

              130 00 Praha 3

Službu Odboru sester můžete finančně podpořit na účet BJB  631 123 09/0800.

Variabilní symbol Odboru sester je 911 815.

Pokud máte zájem o potvrzení o darech pro daňové účely, kontaktujte nás začátkem ledna.

Více o konferencích se dozvíte na adrese: www.konferencesester.cz

Misijní odbor BJB

Aktuálně zveme na konferenci "Církev v síti"

předseda: Vladimír Zeman, 739 466 482, vzeman532@gmail.com

web: https://bjb.cz/odbory/misie

Finanční dary a příspěvky pro misijní odbor můžete posílat na účet: 63112309 /0800 variabilní symbol 911823

Do zprávy pro příjemce můžete napsat na jaký účel má být dar použit (např. zakládání nových sborů, zahraniční misie apod.)


Dopředu děkujeme všem ochotným dárcům.

Odbor pro manželství a rodinu

Předseda: Marek Žitný

mobil: 608 601 029

email: marek@zitny.cz

web: www.radispolu.cz

Záleží nám na fungujících manželstvích, rodinách a vychovaných dětech.