Odbory BJB

Odbor mládeže

Odbor mládeže BJB sdružuje mladé lidi z baptistických sborů v České republice. Tito lidé se scházejí k pravidelným aktivitám souvisejícím s jejich křesťanským životem, růstem a službou.

Jejich činnosti jsou velmi specifické, v závislosti na životu konkrétního sboru, ale obecně zahrnují jak aktivity zaměřené dovnitř církve, tak aktivity zaměřené na širší okolí mladých lidí, kteří odbor tvoří.

Každá takováto místní skupina mládeže má své vedení. Činnost jednotlivých mládeží volně koordinuje a podporuje Rada Odboru mládeže. Ta se v současnosti skládá ze 7 volených zástupců mládeží, a nabízí vzdělávání, průběžnou osobní podporu, vzájemné propojení i organizační pomoc při aktivitách a duchovním životě mladých lidí ve sborech BJB.

Jednou za rok Rada ve spolupráci s místními mládežemi pořádá celostátní konferenci mládeže.

KONTAKT:
Pavel Mrázek, tel. 777 579 033, e-mail: pavel.mrazek@baptist.cz

ADRESA:
Odbor mládeže BJB
Na Topolce 14
Praha 4
140 00

FINANCE
Naši službu můžete finančně podpořit na účet BJB číslo 63112309/0800.
Variabilní symbol Odboru mládeže je 911814

Kontaktujte nás na začátku ledna v případě, že máte zájem o potvrzení o darech pro daňové účely.

Odbor sester BJB

Předsedkyně: Helena Včeláková
Vinohradská 68
130 00  Praha 3
telefon: 608 808 138,
e-mail:   helen.vcelak@gmail.com

Tajemnice: Jiřina Vimpelová
telefon: 602 140 028
e-mail: vimpelova@quick.cz

web: https://bjb.cz/odbory/sestry

Misijní odbor BJB

předseda: Vladimír Zeman, 739 466 482, vzeman532@gmail.com

web: https://bjb.cz/odbory/misie

Finanční dary a příspěvky pro misijní odbor můžete posílat na účet: 63112309 /0800 variabilní symbol 911823

Do zprávy pro příjemce můžete napsat na jaký účel má být dar použit (např. zakládání nových sborů, zahraniční misie apod.)


Dopředu děkujeme všem ochotným dárcům.

Odbor pro manželství a rodinu

Předseda: Marek Žitný

mobil: 608 601 029

email: marek@zitny.cz

web: www.radispolu.cz

Záleží nám na fungujících manželstvích, rodinách a vychovaných dětech.