Logo BJB v ČR

Jak můžete podpořit naši společnou práci?

Podpořte nás

Činnost Bratrské jednoty baptistů můžete podpořit zasláním vašeho daru na účet BJB a uvedením konkrétního variabilního symbolu daného fondu nebo služby.

Bankovní spojení: 63112309 / 0800

Děkujeme za vaši podporu naší služby!

Platový fond (Výkonný výbor) - 911813

9118131 - podpora platu vedoucího odboru mládeže
9118132 - podpora platu vedoucí odboru sester
9118133 - podpora platu vedoucího misijního odboru
9118134 - podpora platu vedoucího odboru pro manželství a rodinu

Fond odboru mládeže - 911814

Fond odboru sester - 911815

Fond odboru pro manželství a rodinu - 911816

Stavební fond - 911819

Literární fond - 911822

Misijní fond - 911823

Vzdělávací fond - 911841

Krizový fond - 911857

Investiční fond - 911859

Fond zakládání sborů - 911860

Pokud máte zájem o daňové potvrzení, vyplňte, prosím, tento formulář a potvrzení vám zašleme automaticky na konci ledna. Pro dary fyzických osob prosím použijte jako SS (specifický symbol) prvních 6 čísel z vašeho rodného čísla, pro dary právnických osob / firem pak použijte, prosím, jako SS vaše IČO.