100 LET SPOLU

Audio nahrávky k výročí 100 let BJB

Aktuálně

Denní zamyšlení
SLOVA ŽIVOTA

Sláva Božího Syna
On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech a stal se o to vznešenějším než andělé, oč je převyšuje jménem, které mu bylo dáno. (Žd 1,3-4)
Číst dál >>