Logo BJB v ČR

Milí bratři a sestry ve sborech Bratrské jednoty baptistů, dnes si připomínáme rok od zahájení války na Ukrajině.

Prožíváme lítost nad obrovským množstvím zmařených lidských životů, nad velkým utrpením a bolestí, kterou prožívali a prožívají mnozí jak na Ukrajině, tak v mnoha  zemích, kam museli odejít. Myslíme i na bratry a sestry z Ukrajiny, kteří jsou v naší zemi.

Chtěli bychom poděkovat všem jednotlivcům i sborům, kteří pomáhali a pomáhají jak v naší zemi, tak na Ukrajině. Věřím, že naše pomoc potřebným bude pokračovat.

Zůstáváme nadále v modlitbách a prosíme za spravedlivý mír, za ukončení války, obnovení Ukrajiny, uzdravení zraněných, a to jak uzdravení tělesné, tak i duševní a duchovní.

Věříme, že Pán Bůh má tento svět pod kontrolou, vždyť i v této kruté době se mnozí lidé obracejí ke Kristu a nachází u něho věčný život.

Posíláme vám dopis od představitelů Baptistické jednoty Ukrajiny, předsedy Valerije Antoniuka a vedoucího místopředsedy Igora Bandury.

S pevnou důvěrou v Toho, který má veškerou moc na nebi i na zemi.

Pavel Coufal, předseda

Jan Jackanič, tajemník

_____________________________

Překlad dopisu vedoucích Baptistické jednoty Ukrajiny. 24. 2. 2023

Drazí bratři a sestry, přátelé a partneři! Drahá globální rodino!

V den výročí velké války na Ukrajině děkujeme v modlitbách Bohu za vás všechny a vaši podporu. Stáli jste nám po boku v našich těžkostech a zůstali jste aktivními účastníky naší práce a duchovního boje. Děkujeme vám jménem našich sborů a kazatelů za to, že i nadále sloužíte církvím a lidem na Ukrajině.

Co pro nás znamená tento rok?

Na jedné straně utrpení, strach, ztráty, smrt, nejistotu, zkázu, rozdělené rodiny; ztrátu území, ztrátu lidí a ekonomické ztráty. Stovky místních sborů přestalo existovat a desetitisíce křesťanů jsou rozptýleny po celé Ukrajině i po celém světě; zničené a poškozené modlitebny, semináře a prostory, kde se konala velká duchovní práce mezi dětmi i dospělými.

Na druhé straně - každodenní Boží přítomnost, nové křty, nové sbory a desetitisíce nových lidí, kteří každou neděli navštěvují kostely.

Ukrajina existuje! Ukrajina se modlí, pracuje a bojuje s velkou nadějí a důvěrou!

Neuvěřitelný rozsah humanitární pomoci! Miliony křesťanů na celém světě stojí při nás.

Naši evropští sousedé našli a stále nacházejí neuvěřitelný příklad služby ukrajinským uprchlíkům s velkou láskou a obětavostí.

Děkujeme vám všem!

Modlíme se, aby válka skončila v roce 2023! Srdce a těla tisíců našich lidí byla zmrzačeny.

Připravujeme se na těžkou práci při obnově Ukrajiny. Rozsah zkázy je neuvěřitelně velký.

Doufáme však, že se nám do deseti let podaří naši zemi obnovit.

Tento rok jsme prožili v naprosté každodenní závislosti na Bohu a dnes ho chválíme za milost a moc, která v nás působí. Jménem našich sborů a kazatelů vám děkujeme, že jste šli touto cestou s námi!

Zůstaňte s námi! Sdíleli jste a stále sdílíte náš pláč a chceme, abyste s námi sdíleli radost z vítězství, spravedlivého pokoje a obnovy!

Bůh jistě zjeví svou slávu a my uvidíme světlo v jeho světle! Jeho láska uzdraví všechny rány!

Jeho mír přinese Ukrajině klid a prosperitu.

Oslavme Ho svou oddaností, jednotou a odvahou snít a věřit v probuzení a obnovu v blízké budoucnosti!

Bůh vám žehnej!

Valerij Antoniuk, předseda Baptistické jednoty Ukrajiny

Igor Bandura, vedoucí místopředseda Baptistické jednoty Ukrajiny

_____________________________

Originál dopisu

Český překlad

Zpět na hlavní stránku