Informace VV

Informace z jednání VV BJB dne 21. června 2022

5/7/2022

Na jednání  VV proběhl rozhovor o tom, jakou bychom chtěli vidět BJB za 4 roky. K formulování této vize se vrátíme znovu v září, do rozhovoru chceme také zapojit odbory na společném setkání v centru Immanuel a v říjnu pak vše doformulovat a připravit pro prezentaci na RZS v listopadu.

Mluvili jsme také o podnětech pro společnou práci v BJB z kurzu kazatelů v těchto oblastech: vznik nových stanic a sborů, podpora oživení sborů, nový systém vzdělávání kazatelů a pracovníků sborů, hledání cest pro zapojení nových lidí do služby, společné vzdělávací konference a misie v zahraničí.

Odbory a komise

Odbor sester - je připravena registrace a nové webové stránky konferencesester.cz pro česko-slovenskou konferenci sester,  která se uskuteční v září v Praze. Proběhlo víkendové přípravné setkání českého a slovenského výboru odboru sester, domluvena další konference sester 5. - 7. května 2023 (Slovensko / Nesvady). Do konce letošního roku by mohla být sestavena kandidátka do výboru tohoto odboru.

Odbor mládeže - v přípravě je letní Kemprence a říjnová Konference mládeže, vedoucí odboru bratr Pavel Mrázek bude hostem zářijového jednání VV.  Je připraven také nový 2letý kurz přehledu Bible pro mládež s názvem JOZUE (setkání 5 x ročně v Litoměřicích nebo Brně, vyučujícími jsou kazatelé BJB).

Odbor misijní -  vyhodnocuje misijní granty na základě žádostí, které přichází ze sborů. Vedoucí odboru bratr Vladimír Zeman informoval o podpoře projektu zakládání sboru v Praze v Řepích, tajemník připraví smlouvu o finanční podpoře pracovníka bratra Davida Života. Další projekty jsou v jednání. 

Proběhne dvoudenní setkání zástupců Výkonného výboru s vedoucími odborů BJB (termín 30/9 - 1/10 v centru Immanuel). Zváni jsou všichni členové rad a výborů všech odborů BJB.  Pro toto setkání budeme také rádi za podněty ze sborů pro práci všech odborů. Návrh dotazníku po konzultaci s odbory připraví na září tajemník. 

Komise pro dokumenty -  proběhlo první setkání komise, další je plánováno v listopadu v Brně. Komise hovořila o přidruženém členství a dalších podnětech ze sborů, VV a zadaných úkolech ze SD. Na podzimní RZS by komise mohla formulovat první výstupy a návrhy.

Vzdělávací komise - proběhlo jednání vzdělávací komise a pohovory s novými studenty programu Timoteus, aktuálně je přihlášeno 14 studentů.

Komise duchovní služby - potřebuje rozšířit svoji činnost a doplnit o jednoho člena. Měla by se znovu otevřít otázka ordinace kazatelů a to jak ordinace kazatelů ve sborech BJB, tak ordinace tzv. kaplanů., vzhledem k potřebě najít způsob jejich pověření pro službu v rámci ekumenické spolupráce církví. 

Prosíme sbory také o nominace do Finanční a hospodářské rady, bližší informace dodá zájemcům případně tajemník. 

Sbory a kazatelé

Děčín - rádi bychom dále pomáhali tomuto malému sboru v hledání jeho další cesty v jeho životě a službě. Úkolu se ujímá předseda a místopředseda VV. 

Uherské Hradiště - sboru se věnuje se předseda, pomohl při Noci kostelů a bude mít také vyučování během podzimního víkendového setkání sboru na Pusté Rybné.

Předseda a tajemník navštívili sbor Vikýřovice, kde se setkali se staršovstvem a dalšími zájemci. Hovořili na téma průběhu dubnového SD v Praze a vedli také rozhovor o obavách z přijímání nových sborů, které mají málo členů. 

Karlovy Vary - Pramen - proběhla slavnost ustanovení nového sboru, který při této příležitosti navštívil bratr předseda Pavel Coufal.

Blansko - předseda Pavel Coufal bude v říjnu vést vyučování na sborovém víkendu.

Misijní stanice sboru Vinný kmen v Brně (podpora práce Igora Demkovského) - Bratr Demkovský je zatím zaměstnán na 6 měsíců jako misijní pracovník, podle stavu financí se zváží další jeho činnost. Na jeho činnost (kromě základní dotace od BJB) přispívají některé sbory brněnské ekumeny. V případě, že by byl některý ze sborů BJB ochotný se také zapojit do této služby ukrajinským uprchlíkům v Brně a bratra finančně podpořit, může se obrátit na tajemníka.

Byla ukončena registrace sboru BJB Jablonec n. Nisou v rámci BJB a je v procesu ukončení členství sboru BJB Lovosice.

VV poslal blahopřání k životnímu jubileu 70 let br. kazateli Jaroslavu Pospíšilovi, s vyjádřením vděčnosti za jeho celoživotní službu v BJB.

Organizační a ekonomické úkoly

VV rozhodl o tom, že kurz kazatelů proběhne ve stejné podobě centru Immanuel v termínu 30.5.-1.6.2023

Zpracováváme připomínky ke knize Baptisté v českých zemích, sbory mají termín do konce června.

Pomoc Ukrajině - probíhá podpora sborových projektů přes krizový fond, proběhlo vyúčtování potravinového grantu na 560.000 Kč a nyní čerpáme dalších 100.000 Kč. Obdrželi jsme také pomoc z ČSL baptistické konvence ve výši 112.000 Kč. Probíhá mapování pomoci sborů BJB, kterou bychom rádi shrnuli do konce června. VV odsouhlasil dar Potravinové bance ve výši 20.000 Kč na provozní náklady související se zapojením sborů BJB. V přípravách je ukrajinský tábor pro rodiny s dětmi.

Probíhá hlasování o půjčce litoměřickému sboru, výsledky budou oznámeny po 30.6.2022.

Jsme vděčni všem organizátorům setkání k 50. výročí služby pěveckého sboru JAS v Praze, VV je velice vděčný za tuto službu a vydanou knihu. Ohlédnutí za celou akcí najdete v připravovaném Zpravodaji.

Byl rozeslán na sbory dotaz ohledně zájmu o zorganizování koncertů amerického kytaristy br. Rodriga Rodrigueze v příštím roce. Zájemci se mohou hlásit přímo bratru Jiřímu Boháčkovi.

VV schválil cestu předsedy na setkání seniorů do Račkové doliny (SK).  

Termín příštího jednání: 7. září a 12. října 2022.

Další aktuality