Informace VV

Informace z jednání VV BJB dne 29. listopadu 2022

13/12/2022

Zhodnocení Rady zástupců sborů

Na RZS v Brně byl představen dokument Vize a cíle Výkonného výboru. Proběhly prezentace činnosti jednotlivých odborů BJB a rozhovor ve skupinách o výhledu sborů na příštích 5 let s ohledem na službu kazatele a dalších pracovníků. Některé sbory projevily zájem o rozvinutí bližší partnerské spolupráce mezi větším a menším sborem. Jsme vděční za atmosféru sdílení a vzájemného společenství. 

Cesta duchovní obnovy

VV pokračoval v rozhovoru ohledně programu Cesty obnovy, hostem našeho setkání byl bratr Pavel Plchot, který je vedoucím Cesty obnovy v CB. Někteří členové VV se zúčastní setkání tohoto programu v rámci CB, aby se s ním více seznámili. V novém roce se budeme zabývat možností nabídnout tento program také sborům BJB .

Odbory a komise

Proběhlo první setkání kurzu pro staršovstva v Praze a kurzu studia Bible JOZUE pro mládež v Brně. Jsme vděční za účastníky i vyučující na těchto setkáních.

Vedoucí misijního odboru bratr Vladimír Zeman informoval o svých setkáních s misijními pracovníky sborů a upozornil na potřebu řešit kromě úvazků kazatelů také podmínky služby těchto pracovníků.

Sbory a kazatelé

Na začátku příštího roku plánujeme tři regionální setkání kazatelů na téma “Vyjděte”, kde chceme hovořit o tom, jak máme být misijně otevřenou církví. Setkání se uskuteční v Praze (6.2), v Olomouci (22.2) a  v Žatci (6.3).

VV také hovořil o potřebách našich sborů a stanic, zejména v Děčíně a na Pusté Rybné (stanice sboru Vysoké Mýto). Do konce roku by měla být uzavřena otázka účetní likvidace sboru v Lovosicích.

Organizační a ekonomické úkoly

VV schválil vánoční příspěvky pro kazatele, kazatele v důchodu a vdovy po kazatelích ve výši 10.000 Kč, resp. 9262 Kč pro důchodce a vdovy. Dále pak odměny pro pracovníky kanceláře VV do max. výše jednoho měsíčního platu s ohledem na délku jejich pracovního poměru v letošním roce.

VV souhlasí s vyhlášením nové sbírky krizového fondu na Ukrajinu s předběžným čerpáním 1.000.0000 Kč. S žádostí o finanční pomoc se budeme také obracet na Evropskou baptistickou federaci.

VV schválil příspěvek na činnost odborů BJB pro rok 2023 ve výši 50.000 Kč pro odbor mládeže, manželství a rodiny a odbor sester (misijní odbor dostává 10% z kladného hospodářského výsledku za předchozí rok). Návrh bude podán v rámci rozpočtu na rok 2023.

Tajemník informoval o možnosti stěhování kanceláře VV do bytu 3+1 ve vinohradském sboru. Probíhají jednání se sborem, začátkem roku 2023 by měla proběhnout případná rekonstrukce tohoto bytu. Na vybavení je možné využít investiční fond, kde k tomu byla v roce 2019 již schválená částka 200.000 Kč.

Ekumenická spolupráce

Předseda s tajemníkem se zúčastnili Valného shromáždění Ekumenické rady církví. Tématem bylo kromě jiného pomoc církví Ukrajině. Jsme vděčni za všechny, kteří pomáhají, modlíme se za mír a vytrvalost ve službě potřebným.

___________

V příštím roce proběhne v Norsku ve městě Stavanger Misijní summit Evropské baptistické federace v termínu 5.-9.7.2023. Setkání je otevřeno všem zájemcům ze sborů BJB. V případě zájmu o další podrobnosti kontaktujte do konce ledna 2023 tajemníka za účelem plánování společné cesty a ubytování v místě. Více informací na webové stránce  https://www.ebf.org/sent2023, video pozvánku (v angličtině) pak na tomto odkazu https://youtu.be/tGM0DpVeI_A

Příští setkání VV se uskuteční 1. února 2023

Další aktuality