Informace VV

Informace z jednání VV BJB dne 7. září 2022

21/9/2022

Informace z jednání VV BJB dne 7. září 2022

VV hovořil o svých vizích ve službě VV pro období 2022 - 26. Text materiálu budeme sdílet s odbory BJB na plánovaném setkání, po říjnovém jednání VV ho zašleme na sbory a bude prezentován na Radě zástupců sborů v Brně.

Podpora oživení sborů

VV se zabýval programem Cesty obnovy, kterému jsme se věnovali na letošním kurzu kazatelů. Máme zájem o další informace a sdílení zkušeností ze Slovenska. Byl domluven přípravný tým cesty obnovy sborů ve složení: Pavel Coufal, Jarek Pleva a  Vladimír Zeman. 

Timoteus
Bratr Pavel Coufal informoval o proběhlé Letní škole BJB v Malenovicích, které se zúčastnili studenti programu a další zájemci. Tématem byl výklad Kázání na hoře a další předměty ze studijního programu. Jsme vděčni za všechny studenty, vyučující z řad našich kazatelů  i společně strávený čas.

Příprava vzdělávacích materiálů (pro děti, dorost, mládež) 

VV se zabýval otázkou přípravy a přehledu vzdělávacích materiálů pro sbory. Rádi bychom připravili společný materiál pro sbory na přípravku ke křtu (úkolu se budou věnovat bratři Pavel Coufal a Jarek Pleva) a dále také měli k dispozici přehled dostupné literatury pro vedení dětí a dorostu. V případě zájmu bychom rádi v příštím roce připravili společné setkání pro ty, kteří se věnují v našich sborech dětem. Tématu se bude dále věnovat na společném setkání s odbory BJB a říjnovém jednání VV.

Společné vzdělávací konference BJB - VV navrhuje připravit společnou konferenci BJB na podzim 2025. Na přípravách by se podílely také jednotlivé odbory. Každý rok před touto konferencí by měl své zaměření - Vyjděte (2023) / Křtěte (2024) / Učte (2025). Samotná konference na podzim 2025 by pak vrcholila tématem: Hle, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi … Hle, jsem s vámi až do konce tohoto věku.


Odbory a komise

Odbor mládeže
Vedoucí odboru mládeže bratr Pavel Mrázek nás osobně informoval o proběhlé KEMPERENCI v Černé Hoře, přípravách KOMPASu i mládežnické konference v Brně. Na ní se uskuteční také volba nové rady ODM na další období. VV dává podnět ke zmapování práce s dorostem v našich sborech.

Odbor misijní
Misijní odboru podpořil částkou 12.500 Kč misijní práci v Turecku a stejnou částkou také službu na Ukrajině ve městě Irpinu. Od září nastupuje jako vedoucí odboru na poloviční úvazek bratr Vladimír Zeman. Vnímá potřeby v oblasti práce se zakladateli sborů, lepšího propojení mezi misijními pracovníky jednotlivých sborů, zapojení mladých lidí do misie (širší zaměření než jen na budoucí kazatele). Pro tyto úkoly je třeba také uvažovat nad rozšířením rady misijního odboru.

Odbor pro manželství a rodinu - tajemník s předsedou informovali o setkání s bratrem Markem Žitným dne 5. září. V přípravě je Setkání rodin 2023, základní informace budou dostupné již na RZS v Brně.

Proběhne setkání se zástupci odborů BJB (v termínu 30/9 - 1/10 v centru Immanuel). Tématem je spolupráce mezi odbory, potřeby ze strany BJB a jednotlivých sborů. Připomínáme vyplnění ankety k práci odborů do 25. září.

Komise pro dokumenty -  V listopadu proběhne v Brně další jednání KPD, podnětem bude především otázka přidruženého členství sborů. Uvítáme případně i další podněty ze sborů.

Komise duchovní služby - komise stále hledá dalšího člena z řad ordinovaných kazatelů. Tématu ordinace se budeme věnovat také na příštím jednání VV.


Sbory a kazatelé

VV se zabýval situací ve sborech Děčín a Kladno. Snažíme se pomoci s dalším směrováním sboru a řešením jejich situace. Bratr předseda poslouží vyučováním na sborových víkendových pobytech sborů Blansko a Uherské Hradiště. 

Dále jsme se zabývali podporou práce misijního pracovníka Igora Demkovského na misijní stanici sboru Vinný kmen v Brně. Finanční podpora zaslaná (nejen) brněnskými sbory je dostačující pouze do konce září, dále si sbor musí hledat vlastní financování této služby.  Dne 12. září proběhne setkání tajemníka, předsedy a bratra Vladimíra Zemana se zástupci sboru. 

Lovosice - účetní likvidace sboru stále nebyla ukončena z důvodu nedořešených záloh za energie.


Organizační a ekonomické úkoly

VV potvrdil, že kurz kazatelů proběhne ve stejné podobě centru Immanuel v termínu 30.5.-1.6.2023. 

Připomínky ke knize Baptisté v českých zemích: tajemník a předseda se setkali se sestrou Slávkou Švehlovou a společně zpracovávají jednotlivé podněty ze sborů. Na RZS představíme průběžný výsledek naší práce. 

Bratr Oleg Gricyk informoval o uskutečněném táboře pro ukrajinské děti a rodiče. Tábor se vydařil, jednotlivých turnusů se zúčastnilo 100 - 140 lidí, sbor je za to velice vděčný. 

Pomoc Ukrajině - realizována pomoc ve výši 2 749 000 Kč, zbývají na dočerpání prostředky na krizovém fondu. 

Byla podepsána smlouva se sborem BJB v Litoměřicích na půjčku ve výši 3.000.000 Kč dle výsledku hlasování mezi sbory BJB.

Koncerty amerického kytaristy Rodrigo Rodrigueze se nakonec uskuteční na Slovensku, jeden koncert je plánován i v Praze dne 6. listopadu. 

Nadále prodlužujeme možnost nouzového ubytování v hostovském pokoji VV, vždy max. na 2 měsíce. Od začátku války je zde již třetí rodina z Ukrajiny. Knihovna zde umístěná bude provizorně přesunuta do zasedačky VV.

Bylo domluveno setkání se slovenskou radou BJB na 20. října. Budeme vést rozhovor o možnostech další spolupráce (Rozsévač, zkušenosti z Cestou duchovní obnovy sborů, zkušenosti s rozdělením Konferencie delegátov zborov na diskusní/prezenční a hlasovací /distanční část.). 

Bratr tajemník informoval o tom, že tzv. Evidence skutečných majitelů se bude přes původní sliby státní zprávy vztahovat také na církve. Celý proces by měl proběhnout automaticky, více informací bude rozesláno na sbory v říjnu. Při této příležitosti proběhne také revize všech statutárních zástupců zapsaných v rejstříku.

Bude podepsána smlouva VV se sborem s Praha 3 na podporu bratra Davida Živora z fondu na zakládání sborů a stanic. Smlouva je na 3 roky a zajištuje ¾ podporu z polovičního úvazku daného pracovníka.

VV připomíná den kazatelské služby, který připadá letos na 9. října 2022. 

Ekumena, EBF

Předseda Pavel Coufal a vedoucí ODM Pavel Mrázek pojedou ve dnech  21.-24.9. na Koncil EBF v Rize, před tím 19. a 20.9. uskuteční návštěvu estonských baptistů. Cílem je sdílení zkušeností v oblastech vzdělávání (seminář v Tartu), misijní práce a zakládání sborů (3D Church, Jacob Remmel) a práce s mládeží.

Termín příštího jednání: 12. října 2022

Další aktuality