Logo BJB v ČR

Výkonný výbor hodnotil akce, které proběhly od minulého jednání. Jsme vděční za školení statutárních zástupců a účetních a děkujeme jim za jejich náročnou službu. Konalo se také setkání pracovníků a dobrovolníků všech odborů BJB v centru Immanuel a jim děkujeme za jejich práci.

Proběhla Rada zástupců sborů v Brně a podněty z rozhovorů a diskuzí budou dále dopracovány. 

Odbory a komise


Odbor mládeže -
proběhl víkendový Kompas, vzdělávání Jozue a Konference mládeže v Brně. Jsme vděčni za tyto akce a pozitivní ohlas ze sborů na tyto akce.

Misijní odbor - připravuje se akce Multimedia ve službě (11. listopadu) a misijní konference (9.-10.2.2024, Vysoké Mýto). VV schválil zahraniční cestu zástupců MO do Španělska na školení o přípravách zakladatelů sboru. Náklady jsou hrazené z projektu, proplácí se jen letenka.

VV podpořil žádost o podporu misijního a humanitářní výjezdu Word of Life do Turecka (výjezdu se účastnilo 6 členů ze sborů BJB), VV doporučuje podpořit z krizového fondu částkou 2000 euro.

Odbor sester - připravuje se regionální setkání sester v Žatci (18.11.2023) a konference sester v Litoměřicích (3.-5.5.2024). Tajemník informoval VV, že od 1. listopadu nastupuje s. Jana Pospíšilová pouze na úvazek 0,3 (schválen byl pro vedoucí odboru sester SD úvazek 0,5, ale z důvodů na straně zaměstnavatele ho nemůže sestra využít). O možnosti požádat o zbývající úvazek 0,2 pro tajemnici se sestry poradí a případnou žádost budou směřovat na příští SD.  

Odbor pro manželství a rodinu -  odbor uvažuje o víkendu pro kazatelské manželské páry, návrh budeme diskutovat na setkání vedoucích odborů. Odbor žádá o finanční podporu vzdělávacích akcí pořádaných OMR (např. konference pro rodiče, vzdělávací konference OMR) ve výši 50% nákladů ze vzdělávacího fondu. VV odložil rozhodnutí, do budoucna připravíme pravidla pro realizaci akcí z tohoto fondu (Vzdělávací fond je primárně určen pro přípravu budoucích pracovníků BJB, kazatelů, a společné vzdělávací aktivity BJB).

Komise pro vzdělávání - proběhnou připravené kurzy Timoteus: Hermeneutika (7.10. Praha a 23.-26.11. 2023 Sázava), Starý zákon (27.1. Praha a 14.-17.3. 2024 Immanuel); Nový zákon (22.6. Praha a 22.-28.8.2024 Heiligenkreuz). Hostem vzdělávací konference „Křtěte” (11. 5. 2024 Brno) bude Dr. Otniel Bunaciu (Rumunsko, vice president WBA, TCM).

Průběžně zjišťujeme zájem o novou studijní skupinu v programu TIMOTEUS od školního roku 2025/26.

Komise pro dokumenty - diskuze z komise byla prezentována na RZS, VV doporučuje, aby se do příprav dokumentů kromě tajemníka zapojil i další spolupracovník.

Sbory a kazatelé

  • Šumperk - proběhla instalace kazatele Ivo Pospíšila (10.9), které se účastnil br. předseda Pavel Coufal.
  • Předseda byl od září dále ve sborech Pustá Rybná, Karlovy Vary, Suchdol, Brno-Medlánky, v listopadu pak v Kladně a sboru Praha Vinný kmen. 
  • Br. V. Zeman navštívil sbor BJB Ostrava, který se zapojil do programu Duchovní obnovy.O rozhovor také žádá sbor Příbor. 
  • Probíhá i nadále komunikace br. předsedy se sborem Děčín o možnostech pomoci tomuto malému sboru.
  • VV odsouhlasil žádost sboru BJB Brno o dotaci na poloviční třetí úvazek, který bude rozdělen mezi dva pracovníky na tomto novém místě misijní práce. VV dále odsouhlasil dotaci pro první úvazek sboru BJB Life Tree Praha.
  • VV dále potvrdil sociální výpomoc pro rodinu bratra kazatele Radka Pospíšila z Liberce ve výši 30.000 Kč. 

Podpůrný fond

VV odsouhlasil podporu pro kazatele v důchodu, vdovy po kazatelích v maximální možné výši (9 827,-Kč), pro pracovníky sborů pak podporu ve výši 10.000 Kč dle výše jejich úvazku. Žádost je možné vyplnit do 15. prosince 2023 zde - https://forms.gle/nBFW1cUrgFz4BMJt9

Tajemník prezentoval, že dlouhodobě přesahují výdaje z podpůrného fondu jejich příjem, a proto je potřeba ho průběžně doplňovat a nebo změnit pravidla podpory. VV to bere jako svůj dlouhodobý úkol pro příští rok najít pro oblast podpory pracovníků na sborech stabilní řešení.

Ostatní

  • Tajemník informoval o přípravách informačního eZpravodaje, který bude emailem zasílán 4x ročně na členy sborů BJB, kteří o něj budou mít zájem. První číslo tohoto elektronického Zpravodaje by mělo vyjít v lednu 2024.
  • Rodrigo Tour 2023 - koncert Rodrigo Rodrigueze 6.12. v Brně je v přípravách, zapojují se i ostatní brněnské sbory v rámci místní ekumeny. Více informací na www.rodrigotour.eu
  • Na SD v roce 2024 by měly být zvolena nová revizní komise BJB. Prosíme sbory o nominace nejpozději do ledna 2024.


Ekumena

  • V září 2024 by měla proběhnout akce „Církev spolu”. Mělo by jít o 1 denní setkání AC, BJB, CB a KS (chvály, svědectví z církví, služba představitelů, modlitby, požehnání, příprava by byla společná). VV pověřuje br. Pavla Coufala, aby se zapojil za BJB do příprav setkání.

Zpět na hlavní stránku