Informace VV

Informace z jednání VV dne 14. května 2021

24/5/2021

Informace z jednání VV dne 14. května 2021


Příprava SD

Výkonný výbor se zabýval přípravami SD, který se uskuteční 19. června 2021 v Praze. Věříme, že nedojde ke zhoršení stávající situace a prezenční jednání bude stále možné. V současné době je umožněno jednání orgánů právnických osob (nad 10 osob) za dodržení podmínky negativního testu, laboratorně prokázaného onemocnění a nebo očkování. Podrobné informace rozešle kancelář VV společně s přihláškou na SD nejpozději 2 týdny před termínem Sjezdu.

VV vzal na vědomí dopis sborů Jablonec n. Nisou a Lovosice ohledně plánu ukončení jejich členství v BJB. Dopis najdete v materiálech pro SD ve zprávách za sbory.

VV také vybral své návrhy, které nebudou projednávány na červnovém SD a budou odloženy na listopadové setkání. Tam budou také projednány žádosti o členství v BJB nebo osamostatnění stanic sborů.

Sbory a kazatelé

VV schválil změnu dotací pro sbor BJB Brno, od září 2021 bude sbor pobírat také poloviční dotaci na dvouletou kazatelskou praxi bratra Pavla Andraška (do prosince 2022).

VV vedl také online rozhovor s bratrem Valerijem Nosachevem z Ukrajiny, který je ochotný přijet do ČR a pomoci Sboru XXI. století se začátky nové misijní služby ve Slaném. VV uvažuje pro tuto službu získat podporu z EBF, tajemník o tom komunikuje s bratrem Danielem Trusiewiczem (projekt Misijní partnerství) a nyní zjistí termíny podání žádosti.

Tajemník připomene sborům záměr slavit Den vděčnosti za kazatelskou službu (druhou neděli v říjnu). Informace budou ve Zpravodaji, na kazatelském (online) kurzu i na SD.

Odbory a komise

Bratři předseda s tajemníkem informovali o jednání s radou Odboru mládeže, na říjen se připravují volby nového předsedy. Bratři jednali s Janem Pokorným, zatím jediným kandidátem na tuto službu, a také oslovují některé kazatele sborů. Výsledná kandidátka bude zaslána na sbory nejpozději měsíc před volbou, dosud přihlášení kandidáti dostanou prostor také na SD.

Br. Jordan Haller pracuje na částečný úvazek (0,25) do konce června, od července pak jako dobrovolník (počítá s účastí na Kemperenci na celou dobu).

Bratr Pavel Novosad informoval o plánování konference misijního odboru na únor 2022, zde by měly proběhnout i odložené volby.

Sestra Slávka Švehlová hovořila o možnosti využít nahrávky z historie BJB od bratra Juříčka ze Vsetína, spojí se s tajemníkem a najdou nejlepší možné řešení, jak je zpřístupnit.

Akce BJB

Dne 3. června proběhne online kurz kazatelů, podrobnější program zašle na sbory tajemník na základě podkladů od přednášejícího bratra Dr. Pavla Hanese z Banské Bystrice.

V pátek 4. a v sobotu 5. června pak proběhne online vzdělávací konference BJB na téma  “Kdo jsem v Kristu - podle listu Efezským”, nahrávky přednášek budou k dispozici předem již od 1. června pro ty, kdo si je budou chtít pustit v jiném čase.


Hospodaření, ekonomika

Tajemník informoval o výsledcích hospodaření za rok 2020. Již se nám podařilo předat všechny podklady nové účetní a včas podat daňové přiznání. O rozdělení hospodářského výsledku (který obsahuje také částku za prodej bytu v Olomouci) bude jednat listopadový SD.

Tajemník dále informoval o situaci se školou PRIGO. Navrhli jsme jednání statutárních zástupců PRIGO a VV BJB, v případě, že nedostaneme odpověď do konce června, znovu ho budeme připomínat přes našeho právníka.

Na žádost obou myanmarských sborů vyhlásil VV sbírky na pomoc  této zemi a rozhodl o uvolnění částky 50.000 Kč z krizového fondu. Tajemník připraví podklady pro vyhlášení sbírky, výtěžek bude zaslán na účet myanmarského sboru, který ho pak přepošle organizaci pomáhající lidem přímo na místě.

Ve služebním bytě v Praze na Dolákově ul. končí stávající nájemníci do konce května. VV souhlasil s dalším pronájmem přes agenturu, podrobnosti zjistí tajemník.

VV dále schválil podporu 2000 Kč pro děti kazatelů, misijních pracovníků sborů a zaměstnanců VV na letní křesťanské tábory z podpůrného fondu.

Jan Jackanič, tajemník VV BJB

Další aktuality