Informace VV

Informace z jednání VV dne 2. září 2020

14/9/2020

V rámci modlitebního úvodu se s námi sdílel bratr Pavel Novosad o své aktuální situaci; ke konci srpna ukončil svůj úvazek misijního pracovníka v Otrokovicích a nastoupil do civilního zaměstnání. I nadále se bude věnovat službě ve Výkonném výboru a do nových voleb zůstává předsedou misijního odboru.

Aktuálně v kanceláři BJB

Br. tajemník informoval o nástupu sestry Asui od 1. září na poloviční úvazek jako asistentky Výkonného výboru, postupně dochází k přerozdělení práce v rámci kanceláře, VV souhlasil s dočasným navýšením úvazku tajemníka o 0,2 (8 hodin týdně). Prosíme sbory o trpělivost v tomto období, v kanceláři nebudeme vždy k zastižení, v případě naléhavých situací prosím kontaktujte jednotlivé pracovníky na jejich mobilní telefony.

Příprava SD

VV se zabýval přípravou nadcházejícího Sjezdu a také možností, jak postupovat v případě, že by jeho konání nebylo možné z důvodu zhoršené epidemiologické situace. VV požádal tajemníka,aby pro takový případ připravil případné náhradní řešení. Přes tyto přípravy věříme, že se sejdeme v Brně dne 7. listopadu ke vzájemnému rozhovoru a rozhodování o důležitých otázkách pro naši Jednotu.

Aby byl dostatečný čas na přípravu, rozhodl VV o tom, že své návrhy rozešle na sbory již společně se svoláním SD, aby bylo více času na diskuzi a rozhovor na sborech. Je možné, že některé své návrhy VV ještě po společných rozhovorech upřesní. Další návrhy pro SD ze sborů bude možné zasílat do 27. 9., finální verze materiálů k hlasování bude rozeslána 7. října. VV také odsouhlasil hlasování o členství BJB v ČEA. Odůvodnění tohoto i ostatních návrhů najdete v zaslaných materiálech. 

Organizace a finance

Tajemník informoval o aktuálním stavu hospodaření, podrobnější zpráva bude připravena na SD. Přestože zatím nedošlo k odsouhlasení návrhu letošního rozpočtu, snažíme se z něj vycházet. K většímu propadu dojde jen v položce úroků, protože Česká spořitelna zrušila úročení sjednané na spořícím účtu. Na druhou stranu nedošlo k některým plánovaným tuzemským cestám a zahraniční cestě tajemníka a předsedy do USA a došlo k úsporám v provozu. Každopádně máme případně rezervy z minulých let a celkové finanční přesuny způsobené prodejem školy Dorkas můžeme uzavřít v příštím roce. Bude nutné posílit např. podpůrný fond (pokud dojde k odsouhlasení sabatiklu pro kazatele) a navýšit stavební fond, který je aktuálně rozpůjčovaný.

Tajemník dále informoval o zprávách o využití pomoci v Turecku, Řecku a Libanonu a na základě aktuální situace v Libanonu rozhodl VV o vyhlášení sbírky pro tuto zemi. Z krizového fondu již bylo zasláno 100.000 Kč a další prostředky budou zaslány podle výše sbírky. VV také souhlasí s tím, aby část z této sbírky mohla být použita na podporu mzdy pracovníků, kteří se přímo na distribuci této pomoci podílejí. 

Tajemník připravil kalendář akcí BJB na školní rok 2020/21, který bude rozeslán na sbory pro jejich další plánování, a to po setkání vedoucích odborů, které proběhne  8. září.

VV se zabýval také přípravou setkání k 50. výročí založení pěveckého sboru JAS, které proběhne v příštím roce v Praze. Podrobnosti si ještě upřesníme na plánovaném setkání se slovenskou radou BJB.

Sbory

Bratr předseda informoval o osobních setkáních s kazateli v letním období.

Sbor BJB v Příboře zvolil kazatele Miroslava Klepáčka na 0,5 úvazku. Předseda se zúčastní instalačního shromáždění v tomto sboru v neděli 11. 10. 2020.

Bratr předseda informoval o společném online setkání 5. 6. s kazateli sborů BJB. 

Předseda plánuje v nejbližší době návštěvu sborů v Litoměřicích a Příboře, tajemník pak sboru Teplá a Konstantinovy Lázně.

Stanice rusky mluvícího sboru Agape Plzeň v Karlových Varech, Istočnik, nepotvrdila volbou pokračování br. Tarasenka ve službě (dříve pověřený misijní pracovník, nebyl zvolen za kazatele). 

Sbor Teplá požádal o ordinaci kazatele Jiřího Tomeše, komise duchovní služby s ním začala rozhovor.

Odbory a vzdělávání v BJB

Bratři předseda s tajemníkem navštívili v létě mládežnickou KEMPERENCI - letní tábor baptistické mládeže a sdíleli s VV své dojmy. Za celou akci jsme vděční, vnímáme ji jako potřebnou a na příštím setkání VV bychom rádi slyšeli hodnocení také od organizátorů. 

Dne 8. září proběhne setkání s vedoucími odborů BJB, setkání se zúčastní za VV bratři předseda s tajemníkem. Po tomto setkání a ujasnění harmonogramu všech akcí bude na sbory zaslán rozpis akcí BJB na celý školní rok.

Bratr Pavel Novosad informoval o termínu závěrečného setkání v rámci misijního kurzu Vzdělávání na cestě, které proběhne na konci října jako náhrada za předchozí zrušené setkání.

Br. předseda informoval o dokončení kurzu VnC Příprava kázání a vyučování přes videokonferenci, a to 12. a 19. 6. Těm, kdo úspěšně absolvovali a splnili zadání, bude dán diplom a kniha výklad evangelia Matouše.

Br. předseda dále informoval o přípravách nového kurzu Služba staršovstva v rámci Vzdělávání na cestě. Podrobnosti byly zaslány na sbory do konce května a celý kurz bude znovu představen na setkání kazatelů.

Ostatní

VV hovořil o nadcházejícím kurzu kazatelů, aktuálně máme přihlášeno 40 účastníků. Kurz se uskuteční v termínu 15. - 17. září. (aktualizováno: kurz byl zrušen a uskuteční se jen online varianta ve středu 16. září).

VV s vděčností přijal vydání knihy Baptisté v českých zemích, 1885-2019. Poděkoval  tajemnici historické komise Slávce Švehlové. Předseda jménem VV písemně poděkoval všem autorům jednotlivých příspěvků.

Celkem bylo vydáno 700 ks, prodejní cena byla stanovena na 120 Kč a probíhá již distribuce na sbory. Bratr předseda připravil videonahrávku se Slávkou Švehlovou o této knize. Po volbě nového VV by měl proběhnout také rozhovor s historickou komisí o dalším směřování v jejich službě a podnětech pro oblasti, kterým bude dobré se věnovat.

Br. tajemník informoval o dokončení příprav Slov života na rok 2021, kniha by měla jít do tisku již v září.

Předseda se 24. 8. zúčastnil online video konference se zástupci Jednot ze střední a východní Evropy pod názvem Acts 1:8 (Maďarsko, Polsko, Slovensko, Srbsko, Česko, Rumunsko, Moldavsko (pozvána byla také Ukrajina a Bělorusko). Proběhl rozhovor o aktuálních situacích v těchto jednotách, do budoucna by se rádi  zástupci těchto Jednot věnovali rozhovoru na téma práce s mládeží a na rok 2023 se plánuje v Maďarsku větší akce na připomínku počátků anabaptistické práce v podunajské oblasti.

Bratr předseda informoval o online virtuálním koncilu Světové baptistické aliance, který se uskutečnil 21. – 23. 7. 2020. Během tohoto koncilu se loučil se svojí službou prezident Paul Msiza, který uvedl do služby nového prezidenta Tomáse Mackey z Argentiny. Generálním tajemníkem BWA zůstává Elijah Brown. Světový kongres BWA byl přesunut z letošního roku na 7. 7. 2021. Novým 241. členem se stala baptistická jednota z Karibiku St. Kitts Baptist Association.

Předseda s tajemníkem se podílejí na přípravách nového studijního programu ETS, v červnu proběhlo další přípravné setkání (online) a očekáváme další postup v přípravách.

Setkání VV BJB a Rady BJB SK se uskuteční dne 20. 10. v Bratislavě. Bude se projednávat budoucnost podpory časopisu Rozsévač, další možnosti spolupráce obou jednot a příprava konference JASu. 

VV potvrdil bratra Erika Polohu jako zástupce BJB v radě České biblické společnosti. 

Tajemník informoval o jednání o společných dodávkách energií (elektřina a plyn) pro sbory v rámci projektu Enerige pro církve. Pro ověření výhodnosti byly zaslány pro porovnání odběry z 5 sborů, v případě, že bude nabídka výhodnější, budeme jednat dále. 

Informace z kanceláře VV BJB

Připomínáme sborům, odborům a komisím BJB termín odevzdání zpráv pro letošní Sjezd delegátů, a to do 27. září včetně. Jedná se o zprávy za rok 2019, prosíme však, abyste zohlednili také aktuální dění v letošním roce.

Pokud jste měli objednané knihy k vyzvednutí na kazatelském kurzu, kontaktujte prosím sestru Asui na emailu kancelar@baptist.cz a domluvte se, prosím, na náhradním způsobu vyzvednutí.

Další jednání VV se uskuteční 30. září 2020

Jan Jackanič, tajemník VV BJB


Další aktuality