Aktuality

Informace z jednání VV dne 21. června 2021

2/7/2021

Vzdělávací konference BJB

VV hodnotil Vzdělávací konferenci BJB, která nakonec proběhla v online podobě. Vážíme si služby bratra Pavla Hanese a jsme rádi, že v této formě zůstanou nahrávky dostupné i pro další využití na sborech. Odkazy na celý výklad knihy Efezským můžete najít na webové stránce BJB a nebo Youtube kanálu Bratrské jednoty baptistů - https://www.youtube.com/watch?v=SC_ZYNs1KaE&list=PLgFAxmp6ErtuUPorTKPbETeFhv52liinn

Vzdělávací konferenci bychom rádi zopakovali příští rok a vyzkoušeli propojení s kurzem kazatelů. K hledání tématu i termínu na příští rok se vrátíme v září.

Sjezd delegátů v Praze

VV je vděčný, že mohl v Praze tento Sjezd proběhnout, a děkuje sboru Praha 3 za vytvoření bezpečného i pohostinného prostředí pro toto setkání. Sjezd projednal všechny návrhy podané na SD v roce 2019 a na dalším SD v listopadu letošního roku bychom se již mohli dostat k novým návrhům spojeným s naší společnou budoucností a k žádostem o členství v BJB.

Na Sjezdu se objevilo několik témat, kterým bychom se rádi v budoucnosti věnovali, a to především přípravě nových kazatelů pro sbory BJB. K tomu dostal VV mandát sborů a společně s komisí pro vzdělávání připraví návrh, jak by takový společný program mohl vypadat.

Dalším tématem je financování společné služby po ukončení finanční podpory v roce 2030, a to jak na společné rovině, tak na úrovni jednotlivých sborů. SD přijal pravidla pro podporu sborových úvazků, která umožňují pozastavit na 3 roky snižování dotace tam, kde by si sbor nemohl úvazek jinak již dále dovolit, ale jedná se pouze o drobnou pomoc tam, kde sbor potřebuje čas pro rozhodování, jak takový úvazek dále financovat. Sjezd dále rozhodl o postupném navýšení příspěvků od sborů na částku 1200 Kč s tím, že při dosažení této částky bude automatické navyšování pozastaveno a sbory pak čeká další rozhovor o podobě a rozsahu společné služby.

Na základě rozhodnutí SD odsouhlasil VV záměr nákupu nemovitosti a pověřil tajemníka k dalšímu jednání a přípravě podkladů pro odsouhlasení nákupu.

Odbory BJB

Mládež

Bratři tajemník a předseda se sešli s bratrem Jordanem Hallerem a hovořili spolu o přípravě akcí odboru mládeže na léto a přípravách konference mládeže v Praze. VV se bude zabývat situací ohledně příprav voleb nového předsedy (kandidáty jsou bratři Jan Pokorný a Pavel Mrázek).

Misijní odbor

VV schválil žádost Čsl. baptistické konvence na rozdělení misijních prostředků z fondu konvence v následujícím poměru

30% misijní aktivity sborů

60% podpora zakládání sborů na nových místech

5% práce s menšinami

5% vzdělávání kazatelů a misijních pracovníků

Ostatní

Tajemník informoval o čerpání podpory pro pracovníky sborů BJB na letní dětské tábory. Prosíme o zaslání všech dalších žádostí nejpozději do konce srpna 2021.

VV jednal o přípravě Letního biblického kurzu, který by měl proběhnout v rámci Vzdělávání na cestě, a to v termínu 7. - 12. 8. 2022 v Malenovicích. Prosíme, abyste s tímto termínem počítali, podrobnosti o tomto letním kurzu budou zveřejněny na začátku dalšího školního roku.

Tajemník informoval o probíhajících úpravách bytu v Dolákově ulici v Praze pro plánovaný dalším pronájmem. Dále pak informoval o vývoji ohledně školy Prigo. Podrobnosti budou zveřejněny na příštím SD.

Situace na sborech

VV se zabýval situací na sborech BJB, vedli jsme rozhovor o potřebách sborů, které staví, hledají nového kazatele nebo jsou nyní neobsazené.


Další aktuality