Informace VV

Informace z jednání VV dne 24. března 2020

30/3/2020

1) Zrušení SD a další akce BJB

VV jednal o situaci po odložení SD, jako náhradní termín navrhujeme předběžně sobotu 10. října 2020 s tím, že místo bude upřesněno (Praha nebo Brno podle možností). Setkání bude nově pouze jednodenní, diskuze o dalším směřování BJB proběhne na kurzu kazatelů (2. - 4. června), u kterého věříme, že by se mohl uskutečnit.

Ostatní akce BJB do konce školního roku jsou zrušené nebo odložené (viz. kalendář BJB na webových stránkách), o setkáních a aktivitách jednotlivých odborů BJB budeme průběžně informováni.

K původnímu termínu uzávěrky sjezdových materiálů byly hotové všechny finanční zprávy (zpráva o hospodaření, revizní zpráva, návrh rozpočtu od finanční komise) a došly dvě žádosti o přijetí nových sborů (žádost korejského baptistického sboru o vstup do BJB a osamostatnění se stanice plzeňského sboru v Karlových Varech). Při novém svolání SD bude určen nový termín podání návrhů i zpráv ze sborů, odborů a komisí BJB.

Pro SD bude nutné navrhnout volbu nové volební komise a výjimku na zkrácení lhůty pro nové volby VV (standardně je to 1 rok předem).

2) Sbory

VV hovořil o setkáních s členy sborů BJB, které se v únoru a březnu uskutečnily ve třech regionech na téma budoucí spolupráce v BJB. Některé podněty od přítomných bratrů a sester byly přínosné, zároveň jsme byli zklamáni malým zájmem o tyto rozhovory.

VV se zabýval situací na sborech po zákazech bohoslužeb. Děkujeme sborům za dodržování všech vládních rozhodnutí a také za to, že hledáte nové možnosti, jak zůstat ve spojení. Na této adrese najdete seznam sborů, které vysílají online (audio / video), v případě, že nově vysíláte, ozvěte se nám, rádi vás doplníme do seznamu - https://www.bjb.cz/on-line-bohosluzby

3) Odbory BJB a Dorkas

Tajemník informoval VV o kompletním předání budovy Dorkas novému majiteli, došlo také k doplacení všech chybějících částek i prodejní ceny (záloha na dražbu, doplatek majitele, převod advokátní úschovy). Řeší se ještě situace ohledně nevyhovujících kotlů (chybí revizní zpráva) a neuskutečněné opravy střechy, s novým majitelem byla sjednána dohoda o úhradě nákladů s vymalováním a vystěhováním budovy (v částce 150.000 Kč). 

Br. Novosad informoval o odložení setkání Vzdělávání na cestě se zaměřením na misii a evangelizaci na podzim, misijní cesta do Turecka byla zatím zrušena a stornovaly se objednané letenky a jízdenky.

Br. Pavel Coufal informoval o odložení setkání Vzdělávání na cestě kurzu Příprava kázání a vyučování s tím, že dále bude komunikovat se studenty ohledně jejich domácích zadání.

Tajemník předal informaci od vedoucího Odboru mládeže Jordana Hallera o přípravách podzimní celostátní konference mládeže ve Vikýřovicích. Přípravám konference se budeme věnovat také na dalším jednání VV.

4) Ostatní

VV hovořil o možnostech, jak můžeme finančně pomáhat sborům i dalším potřebným v současné situaci. Jsme připraveni projednávat konkrétní podněty.

VV se zabýval přípravou červnového kurzu kazatelů (2. - 4. 6. 2020), zatím počítáme s tím, že by se měl konat. V opačném případě bychom hledali nějakou formu online setkání s kazateli sborů. Hlavním tématem zůstává podpora oživení sborů, dále bychom se chtěli věnovat aktuální situaci v BJB, rozhovoru nad pastorační stránkou rozvodů a reflexi aktuální virové krize a jejich dopadů na život sborů. V případě zájmu bychom mohli uspořádat workshop o online vysílání bohoslužeb.

Sestra Švehlová informovala o dokončení příprav knihy Historie BJB, která je připravena k vydání. 

VV dále schválil změnu pracovních úvazků pro sbor Šumperk a prodloužení doby čerpání půjčky sboru BJB Olomouc ze 4 na 5 let.

VV schválil příspěvek sboru BJB Praha 3 na pořádání setkání JASu, které se uskuteční 16.-18. října v Praze a to částkou 10.000 Kč na pronájem potřebné techniky.

Zpravodaj č. 2/2020 vyjde v dubnu pouze elektronicky. Bude obsahovat reflexi současné situace od předsedy a tajemníka, jednotlivé odbory napíšou zprávy za rok 2019.


Další aktuality