Logo BJB v ČR

Březnové jednání VV se týkalo především přípravy jednání dubnového SD v Praze. Proto přinášíme informace z těchto obou jednání společně.

Hodnocení SD 2023 a úkoly z něj vyplývající

VV hodnotil proběhlý SD, jsme vděčni Bohu za jeho průběh a celkovou atmosféru,  organizátorům pak patří díky za celkovou přípravu. Jsme vděčni za nový sbor v Pusté Rybné, bratr předseda ho navštíví v září a po domluvě s tajemníkem bude dokončena registrace sboru. VV byl informován o jednáních ohledně nákupu budovy pro sbor XXI. století v Praze, na základě vyjádření banky budeme dále jednat o případné půjče sboru.

Tajemník informoval o harmonogramu stěhování a nákupu vybavení nových kanceláří, stěhování proběhne ve třech etapách a nájem na Topolce bude definitivně ukončen vyklizením prostor do 30. června. Ke změně sídla BJB tak dojde od 1. července 2023.

VV se dále zabýval přípravou kurzu kazatelů (30.5.-1.6.2023, konferenční centrum Immanuel) a hovořil o tématech pro podzimní RZS. Dále jsme se zabývali Cestou duchovní obnovy sborů a tématem ordinace v BJB (nejbližší ordinace br. kazatele Jaroslava Hrůzy proběhne 18. června v Žatci, o ordinaci kazatele také žádá ostravský sbor). K tématu ordinace se vrátíme také při společném rozhovoru na kazatelském kurzu.

Odbory a komise

Komise pro vzdělávání  - v rámci Vzdělávání na cestě proběhne třetí setkání pro staršovstva (13. května v Praze), připravuje se také Letní škola BJB v Malenovicích.

VV hovořil o cestách, kterými je možné zapojit novou generaci do služby v BJB. Nabízíme možnost osobního vedení i finanční podpory skrze stáže nebo částečný úvazek na sboru.

Dále jsme hovořili o možnosti budoucího vzdělávání skrze seminář BJB, který by zastřešil naše současné vzdělávací aktivity. Nejedná se nám primárně o budovu, ale o možnost soustředit naše vzdělávání do budoucího baptistického vzdělávacího institutu. O jeho podobě je nutné vést rozhovor napříč celou BJB.

Misijní odbor - br. Vl. Zeman sdílel své zkušenosti z cesty do Jižní Koreje; je zde důraz na učednictví jako DNA místního sboru. Informoval také o proběhlém setkání týmů zakladatelů sborů M4 pro ukrajinské sbory v ČR (organizuje Česká evangelikální aliance), do kterého jsou zapojeny 3 naše sbory. 

Bratr Dietrich Schindler bude pozván v srpnu na mládežnickou Kemperenci, je zde možnost setkání pro misijní pracovníky ve Vysokém Mýtě. VV souhlasí s vydáním knihy Dietricha Schindlera (Beyond belief - faith that works), která bude k dispozici pro Kemperenci i pracovníky BJB.

Sbory a kazatelé

Bratr Pavel Coufal navštívil sbor v Příboře a plánuje službu v Litoměřicích, Žatci, na Pusté Rybné, v Karlových Varech a Suchdole n. Odrou. Rád navštíví každý sbor, který ho pozve ke službě, je však třeba domlouvat termíny s větším předstihem.

Organizační a ekonomické úkoly

Vzdělávání statutárních zástupců a účetních sborů se bude konat v sobotu 23. září. Podrobnosti a program budou zaslány na sbory po kurzu kazatelů.

Setkání odborů 2023 se uskuteční se v termínu  20. - 21. října 2023 v centru Immanuel.

VV hovořil o možnosti zaslání elektronických newsletterů od roku 2024 členům sborů BJB, kteří o ně projeví zájem. Návrh realizace připraví tajemník na zářijové jednání VV. 

VV schválil žádost sboru BJB Olomouc o půjčku ze stavebního fondu, konkrétní výše bude upřesněna v září 2023.

Příští jednání VV se uskuteční 6.9 2023

Zpět na hlavní stránku