Informace VV

Informace z jednání VV dne 8. - 9. ledna 2020

27/1/2020

VV se sešel ve dnech 8. - 9. ledna 2020, kromě běžné agendy jsme se rozhodli naše setkání rozšířit o celodenní jednání o prioritách a potřebách BJB, které jako VV vnímáme.

1) Sbory

Tajemník informoval o ukončení členství sborů BJB Praha 4 a BJB Kroměříž ke dni 31.12.2019 a to formou s finanční likvidací sboru. Formální existence těchto sborů v BJB bude ukončena až k termínu likvidace, jejich členství v BJB zaniká koncem loňského roku.

Tajemník dále informoval o dopise členů stanice BJB Děčín v Jílové, kterým oznámili VV ukončení členství ve svém sboru. Originál dopisu byl zaslán také mateřskému sboru, defacto tak stanice sboru v Jílové zanikla k termínu 15.12.2019. 

V únoru proběhne jednání se zástupci korejského sboru, který se nám představil na RZS a má zájem o členství. Přihláška sboru bude součástí sjezdových materiálů.

VV dále jednal o žádosti karlovarské stanice sboru BJB Plzeň Agapé o osamostatnění se v rámci BJB. Tajemník navštíví v únoru tuto stanici a předseda mateřský sbor, aby došlo k vyjasnění postupu a otázky volby kazatele tohoto případně nového sboru.

V únoru a březnu proběhnou regionální setkání se sbory ohledně podnětů BJB pro rozvoj společné práce. Uskuteční se 16. února v Karlových Varech, 23. února v Praze a 1. března v Olomouci. Předseda rozešle do konce ledna na sbory dopis spolu s dalšími podrobnostmi. Setkání se uskuteční vždy od 15 do 17 hodin.

2) Dorkas a odbory

Tajemník informoval o procesu převodu budovy na nového majitele, pro dokončení převodu je potřebný ještě souhlas nového zřizovatele školy s výmazem nájmu také z pozemku školy. Dále pak informoval o ukončení funkce ředitele br. Hlaváčka k 31. 12. 2019. Za jeho dosavadní práci mu děkujeme. Připomínáme sborům možnost odkupu nepotřebného vybavení školy za zůstatkovou cenu, nevyužitý majetek je také nabízen charitám, ale zatím bez zájmu.

 VV byl seznámen s dopisem odboru sester ohledně plánovaných akcí a finančně podpořil setkání manželek kazatelů (50.000 Kč) a zahraniční cestu na setkání EBWU (15.000 - 20.000 Kč podle skutečných nákladů). Další akce (setkání vdov po kazatelích a sesterskou konferenci) bude odbor realizovat jen ze svých prostředků.

Sestry dále informovaly o tom, že o případný úvazek pro vedoucí odboru sester (0,1) budou žádat až od roku 2023. Rozhodování o tom, zda sbory BJB s tímto úvazkem souhlasí, proběhne na SD v letošním roce.

3) Finance

Tajemník informoval o nové nájemní smlouvě s Baptistickým sborem Na Topolce, která byla uzavřena ve stejném rozsahu na 5 let.

V lednu proběhnou schůzky se zástupci různých finančních institucí ohledně možného zhodnocení prostředků BJB, varianty investic budou diskutovány na finanční komisi a předloženy SD k rozhodnutí.

VV schválil zahraniční cestu br. Pavla Novosada do Turecka na setkání EBM, odhadované náklady jsou cca 15.000 Kč.

VV schválil na základě žádostí sborů půjčky ze stavebního fondu: sboru BJB Cvikov na novou fasádu (300.000 Kč), sboru BJB Liberec na výměnu oken (zatím 200.000 Kč) a sboru Praha XXI. Století ve výši 750.000 Kč na nákup pozemku pro stavbu víceúčelové modlitebny. VV si je vědom toho, že v případě tohoto sboru dojde ke splácení až po stavbě a kolaudaci modlitebny a splatnost půjčky začne nejdříve za 10 let.

VV odsouhlasil příspěvek 600 Kč pro pracovníky sborů, kteří se zúčastní letošního Evangelikálního fóra. Více podrobností o programu najdete na www.evangelikalniforum.cz

VV dále podpořil Celostátní setkání rodin BJB, které organizuje Odbor pro manželství a rodinu částkou 25.000 Kč a vzal na vědomí rozhodnutí komise Krizového fondu o podpoře ukrajinského baptistického sboru ve výši 1000 euro.

VV jednal o pravidlech využití služebního bytu v Bohnicích pro předsedu nebo tajemníka v budoucím volebním období. V tomto období není byt využíván a je pronajímán. VV požádá finanční komisi, aby stanovila pravidla pro využití tohoto bytu a případně stanovila výši náhrad na bydlení, pokud by nebyl využíván.

 

4) Ostatní

VV hovořil o přípravách kurzu kazatelů, tajemník s předsedou se v únoru sejdou s bratrem Plchotem a připraví podklady pro příští jednání VV. Tématem bude Obživení sborů.

VV podpořil nominaci br. Valeriu Ghilețchi na tajemníka EBF.

VV jednal o možnosti sabatiklu kazatelů sborů po 7 letech na sborech. Jednalo by se o finanční podporu z BJB, která by pokryla náklady sboru na min. dvouměsíční volno kazatele. Dostupné finance by byly uvolněny z platového fondu BJB. O konkrétní podobě bude jednat příští VV. Součástí pravidel bude také doporučení sboru na financování studijního volna kazatele.

Příští setkání VV se uskuteční 24. března 2020.

 

Informace z kanceláře VV BJB

 

  • Prosíme členy sborů, kteří mají zapůjčené povodňové vysoušeče ze sboru BJB Brniště a již je nevyužívají, aby kontaktovali kanceláře VV (info@baptist.cz) a domluvili se na formě předání zpět. Rádi bychom po několika letech provedli kompletní servis těchto zařízení, aby byly opět schopné případné pomoci při dalších povodních.
  • Prosíme kazatele nebo správce sboru, aby do 31.1. zaslali informace do statistiky BJB. 
  • Připomínáme sborům platbu faktury na předplatné časopisu Rozsévače v rámci data splatnosti. 
  • Sbory upozorňujeme, že od 1.1.2020 se dotace na platy opět snižují o 5%.


Jan Jackanič, tajemník VV BJB


Další aktuality