Informace VV

Konference 100 let spolu - informace pro sbory

17/9/2019

Milí bratři, milé sestry, připomínám Vám registraci na konferenci STO LET SPOLU, která se uskuteční od 25. do 27. října v Litoměřicích.


Registrace do konce září je nutná, pokud máte zájem o zajištění stravování nebo ubytování v rámci konference. Velice nám však pomůže v organizaci, pokud se zaregistrujete jako účastník, i když víte, že o stravování nebo ubytování nemáte zájem. Webová registrace umožňuje také hromadnou přihlášku pro ty, kdo nemají přístup k internetu - prosíme, využijte toho ve sborech s ohledem na starší členy.

Konferenční poplatek byl stanoven na symbolických 100 Kč a platí ho všichni (kromě dětí do 5 let), kdo se přihlásí na hlavní páteční a sobotní program, a to bez ohledu, zda se registrujete předem nebo na místě. Na nedělní bohoslužbě se účastnický poplatek nevybírá a celkové náklady na konferenci budou hrazené formou dobrovolných sbírek během programu.

Dětský program na konferenci bude probíhat v sobotu odpoledne od 14.00  do 18.00 hodin a zahrnuje koncert dětské kapely Brouci, výtvarné dílny a další aktivity podle počasí. Děti starší 5 let je možné odevzdat dobrovolníkům před začátkem programu, s mladší děti mohou program absolvovat společně s rodiči. Bližší informace zašleme registrovaným účastníkům a postupně je doplníme také na webové stránky.

Zveme vás na toto jedinečné setkání, při kterém si můžeme připomínat Boží jednání v našich sborech. On je stejný, včera, dnes i na věky.

Jan Jackanič
www.stoletspolu.cz


P.S. Informujte nás, prosím, pokud ještě někdo pracujete na nahrávkách v projektu Sto svědectví - brzy budeme seznam nahrávek uzavírat (https://www.stoletspolu.cz/svedectvi/)Další aktuality