Konference pro rodiče - sobota 25. ledna 2020 (Brno)

Konference pro rodiče - sobota 25. ledna 2020 (Brno)

19/1/2020

1. Máme doma puberťáka I

Mgr. et Bc. Martin Stavjaník, lektor programů pro školy Unie Kompas ve Zlíně, psychoterapeut, videotrenér, s manželkou mají dvě adoptované děti

Připomeneme si, čím vším vývojově procházejí a co vše musí řešit dospívající, jaké jsou jejich vývojové úkoly. Často zapomínáme (nebo jsme už vytěsnili), co jsme v dospívání prožívali my sami a jak jsme se cítili – přitom vzorce našeho chování se často opakují i na našich dětech a my o ně opět můžeme zakopávat právě skrze děti, pokud jsme si je nevyřešili sami na sobě ve svém dospívání.

2. Malý bratr tě sleduje aneb „Pozorovatelé mezi námi“

Manželé Ing. Mgr. Jaroslav a Ing. Daniela Plevovi, rodiče, kteří vychovali čtyři děti a radují se z deseti vnoučat, Jaroslav je kazatelem sboru Bratrské jednoty baptistů v Litoměřicích

Mladší školní věk do 12ti roků je kritický nikoli až tak pro děti, ale pro rodiče a mnozí ho nezvládnou, protože všechno jde až příliš hladce. Maminky odchází do zaměstnání, na děti má vliv široký okruh lidí (učitelé, trenéři, parta) a ony se rozhlížejí a hledají pro svůj život vzory. Tento seminář je o tom, na co se zaměřit u dětí a čeho se vyvarovat jako rodiče

3. RITUÁLY aneb 5 „i“

Petr Plaňanský je pastorem v Křesťanském společenství Nymburk, je lektorem ICEJ, přednáší v rámci „Dějepisných dílen“ v komunitě domácího vzdělávání a na školách přednáší o včelách, médiích a etických tématech. S manželkou Jitkou mají čtyři děti.

RITUÁLY aneb 5 „i“ pro život s dětmi - identita, integrita, integrace, inovace, inspirace.   …   Kdo drží lano mého života?

4. Máme doma puberťáka II

Mgr. et Bc. Martin Stavjaník

Podrobněji se podíváme na překážky v cestě našich dospívajících, zejména na specificky sexuální témata (partnerské vztahy našich dospívajících dětí, sexuální zneužívání včetně internetového), ale i další témata (sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, závislosti atd.). Také možnosti řešení, v případě vhodné situace i zařazení tzv. „Baalintovské skupiny“ jako praktické ukázky řešení problému.

5. Rodinné tradice a řešení konfliktů

Manželé Ing. Mgr. Jaroslav a Ing. Daniela Plevovi

Význam vlastních rodinných tradic a jak je budovat. Ve druhé části se zaměříme na různé druhy konfliktů mezi dospělým a dítětem i mezi dětmi navzájem. Děti se potřebují naučit vítězit i prohrávat. Bez konfliktů to nejde, a je důležité umět vzájemné střetávání proměnit do pozitivní zkušenosti.

6. Nebezpeční lidé kolem nás/v nás

Petr Plaňanský

Seminář Nebezpeční lidé kolem nás/v nás (oběti versus pachatelé) je poměrně náročné povídání o zneužití v prostředí rodiny (a reflexe toho, jak na tom jsme my sami).

_____________________

Co rodinu ohrožuje zvenčí aneb co nám přináší Istanbulská úmluva

Mgr. Nina Nováková, předsedkyně spolku Středoevropská inspirace

Víme, co skutečně obnáší Istanbulská úmluva, kterou „by měla“ přijmout i naše republika? Paní Nina Nováková se již několik let věnuje vysvětlování rizik, která naší společnosti hrozí připravovanou ratifikací Istanbulské úmluvy. Uslyšíme konkrétní informace o tom, v čem je pro rodinu Istanbulská úmluva rizikem a jak ohrožuje fungování tradiční rodiny.

MOŽNOST ZAKOUPENÍ KNIH Z KNIHKUPECTVÍ SAMUEL

9.45  souběžný program pro děti

10.00 -10.15  zahájení, představení lektorů

10.15 -12.00   semináře 1,2,3 současně

12.00 -13.00   oběd

13.00-13.45   Co rodinu ohrožuje zvenčí

13.45 -15.30   semináře 4,5,6 současně

15.30 -16.00  nabídky různých materiálů a akcí, modlitby, GDPR + zpět. vazba, závěr

16.15   konec souběžného  progr. pro děti

Účast na seminářích je možná pouze bez dětí. Pro děti je zajištěn celodenní program.

Náklady včetně oběda budou hrazeny z dobrovolné sbírky

Přihlášky, informace:

sabina@zitny.cz

Tel. 777 87 89 40

www.radispolu.cz

Plakát konference (PDF)

Další aktuality