Aktuality

Pozdrav předsedy 27.10.2020

27/10/2020

Vážení přátelé, bratři a sestry,

chci vás v této nelehké době pozdravit a přát vám Boží pokoj. K realitě dnešních dnů patří to, že naše modlitebny zůstávají prázdné.  Šíří se epidemie koronaviru, přichází mnoho omezení jak našeho osobního života, tak života našich sborů. Není nám to příjemné. Chybí nám ten osobní rozměr církve. Dobrá zpráva je, že církev, to nejsou budovy, ale lidé, shromáždění okolo živého Pána Ježíše Krista.

Je mnoho věcí, které můžeme v dnešní době dělat:

1. Prohlubujme své duchovní společenství s Bohem na modlitbách a v rozjímání nad Božím slovem. A to jak osobně, tak v našich rodinách.

2. Hledejme v našich sborech možnosti, jak být spolu v duchovním společenství, navzdory omezením. Sledujme video vysílání bohoslužeb z našich sborů, využívejme možnosti videohovorů ke společným modlitbám, studiu Bible, ke sdílení. Osobně mě povzbuzuje, když se mohu s někým modlit i po telefonu. Udržujme vzájemné vztahy, ať není nikdo osamělý.  

3. Využijme čas ke službě našim bližním. Přimlouvejme se za zvládnutí současné krize. Hledejme možnosti, jak pomáhat ve svém okolí tam, kde to je možné.

Církev je jako loďka, která pluje po moři. Možná někomu připadá, že jsme se v současné době dostali do bezvětří. Tedy, že se omezil či zastavil sborový život a my budeme jen čekat, až tato doba přejde. Opak je pravdou. Dnes je doba zvláštní příležitosti – být více s Bohem, hledat cesty ke společenství i ke službě. Nepromarněme tento čas. Neupadněme do pasivity, otupělosti nebo lenosti. Vejděme do ještě hlubšího duchovního zápasu – za nás, naše rodiny, sbory, ale i za celý svět. Vyprosme si nové vanutí Božího Ducha. Pán je nám blízko. On je naše naděje. On je naší silou. Tak se ho držme.

Toto a ještě mnohem víc vám chci sdělit i přes video, které můžete shlédnout zde:

https://www.youtube.com/watch?v=8baucxx9oJw

nebo na našem facebookovém profilu "Bratrská jednota baptistů v ČR".


Přeji všem sílu od Pána do každého dne

Váš

Pavel Coufal

Další aktuality