Aktuality

Pozdrav předsedy 3/2021

13/3/2021

Milí bratři a milé sestry ve sborech Bratrské jednoty baptistů,


srdečně vás zdravím. Posílám pozdrav, kterým bych chtěl nás všechny povzbudit k životu plnému naděje, kterou máme v Pánu Ježíši Kristu, a to navzdory nelehké době, ve které dnes žijeme.


Modlím se za vás všechny a vyprošuji Boží ochranu, pokoj i sílu k nesení dobré zprávy evangelia.

Váš

Pavel Coufal

Další aktuality