Aktuality

Registrace možnosti ubytování v rámci sborů BJB

6/3/2022

Prosíme vás o vyplnění možností ubytování uprchlíků z Ukrajiny v rámci sborových prostor a domácností členů sborů BJB. Kontakty budou předány zástupcům rusky mluvících baptistických sborů, kteří vás budou v případě potřeby kontaktovat a ověří si, zda je nabídka stále platná a z vaší strany možná. Rodiny nebo jednotlivci, kteří by u vás byli případně ubytování, budou mít doporučení vedoucích těchto sborů.

Počítá se s tím, že ubytování můžete průběžně nabídnout jiným zájemcům a nebo se změní podmínky, za kterých je možné. V takovém případě nás prosím kontaktujte na emailu info@baptist.cz a uveďte změnu nebo požádejte o vyřazení ze seznamu. Formulář je možné po odeslání také průběžně upravovat.

Děkujeme za vaši spolupráci. Odkaz na registraci najdete zde

Kancelář Výkonného výboru BJB

Další aktuality