Aktuality

Slovo před Velikonocemi

26/3/2022

Sborům Bratrské jednoty baptistů

Milí přátelé, bratři a sestry,

ve svém minulém video pozdravu jsem před měsícem povzbuzoval k modlitbám za pokoj. Od té doby se změnil svět. Ukrajina byla napadena ruskými vojsky. Válka na Ukrajině je naprosto devastující. Dotýkají se nás zprávy z médií i od našich bratrů a sester. Vidíme zničená města, narůstající počet mrtvých, zraněných, včetně žen a dětí, miliony uprchlíků.

Uprostřed této tragédie chci vám všem velmi poděkovat, že se tak aktivně zapojujete do pomoci Ukrajině. Pán Ježíš říká: cokoli jste učinili jednomu z těchto nejmenších, mně jste učinili. Služba lásky a pomoci lidem je také službou Pánu Ježíši. Děkuji vám především za modlitební zápas za ukončení války, který vedete. Děkuji za finanční sbírky ve vašich sborech, za humanitární pomoc, kterou posíláme na Ukrajinu a za pomoc uprchlíkům u nás. Děkuji všem sborům, rodinám a jednotlivcům, že nabízíte ubytování, kde to je možné; projevujete lásku, dáváte svůj čas, poskytujete duchovní pomoc. Neustále slyšíme slova velké vděčnosti, od jednotlivců i ukrajinských rodin, ale také z ukrajinských sborů a vedení Ukrajinské jednoty baptistů. Až nás to zahanbuje.

I v rámci Výkonného výboru a krizového fondu se snažíme, aby se finanční pomoc, která přichází od vás i ze zahraničí, dostávala co nejdříve skrze vaše ruce k potřebným lidem. Bratr tajemník Jan Jackanič posílá informace o konkrétních potřebách i cestách naší společné pomoci.

V tom, co nyní tak silně prožíváme, v těch myšlenkách na bolest, utrpení a zlo v tomto světě, však nesmíme ztratit pohled k Pánu Ježíši. Blíží se Velikonoce a tak se vnitřně ztišme před Bohem a v modlitbách přemýšlejme o jeho díle, které vykonal pro naši záchranu. Mysleme na našeho Pána, co všechno musel pro nás podstoupit, On, ten nevinný, když se tak velmi ponížila v poslušnosti Boha Otce vzal naše viny na sebe. Mysleme na golgatský kříž, na kterém vydal sám sebe za nás jako oběť smíření. Děkujme mu, že se stal tím vítězným Beránkem Božím, který skrze svoji smrt a vzkříšení porazil ďábla, smrti hřích. Děkujme mu, že v něm smíme být vysvobozeni z moci tmy a přeneseni pod jeho milostivou vládu. V něm je život pro každého, kdo ho přijímá a věří v něho!

Svět nepozná pokoj, dokud lidé nepřijmou Pána Ježíše Krista jako svého Zachránce a Pána. A tak se modleme i za náš svět, za lidi okolo nás– ať jim v této době přineseme Dobrou zprávu Ježíše Krista. Modleme se za příchod Božího království, modleme se, aby se děla Boží vůle – tak jako v nebi, tak i na zemi, uprostřed těžkých situací na Ukrajině nebo nás. A buďme jako ten milosrdný Samaritán, který ochotně obvázal rány a postaral se o svého bližního. Buďme i my plní soucitu, připraveni pomáhat podle svých sil všude, kde můžeme.

Ať nám k tomu Pán Bůh dá svoji milost.

Pavel Coufal

předseda Výkonného výboru BJB

V Brně dne 26.3.2022

Další aktuality