Aktuality

Vánoční pozdrav předsedy VV BJB 2019

20/12/2019

Milí bratři a milé sestry ve sborech Bratrské jednoty baptistů,


všechny vás srdečně zdravím jménem Výkonného výboru a přeji vám Boží pokoj.
V letošním roce jsme v naší Jednotě prožili mnoho nesnadného, ale zároveň jsme z Boží milosti směli prožít i mnoho dobrého. A tak neustále vzpomínám na tu úžasnou česko - slovenskou konferenci „Sto let spolu“ v Litoměřicích.

Věřím, že máme za co být Pánu Bohu vděčni! Jsem vděčný za každého z vás, kteří sloužíte ve vašich sborech. Jsem vděčný za ty, kteří slouží v odborech naší Jednoty, za výkonný výbor i za práci kanceláře.

Z adventního a vánočního evangelia nám zaznívá poselství o veliké Boží milosti. Pán Bůh koná s lidmi velké věci. Je zvěstována veliká radost, která má být pro všechny lidi, neboť se nám narodil Ježíš Kristus, náš Spasitel.

Radujme se i my z toho úžasného Božího díla, které Pán koná v nás, pro nás i s námi! A otevřme se jeho moci, jeho působení, ať může měnit naše životy, naše rodiny, naše sbory, i celou naši Jednotu.

Milé sestry, milí bratři, všem vám přeji radostné a pokojné prožití vánočních svátků, oslavy narození našeho Pána Ježíše Krista. A do nového roku přeji všem plnost Božího Ducha. Ať jsme Pánu věrni.

Pán Ježíš Kristus je stejný, včera, dnes i navěky! Ať vám všem Bůh velmi bohatě žehná!

V Kristu váš

Pavel Coufal
předseda Výkonného výboru BJB

V Brně 20. prosince 2019

Další aktuality