Aktuality

Velikonoční pozdrav předsedy Výkonného výboru BJB

31/3/2021

Milí duchovní sourozenci ve sborech BJB,

srdečně vás zdravím v tomto velikonočním týdnu, kdy si připomínáme zástupnou smrt Pána Ježíše Krista za nás a také jeho slavné vzkříšení.

Chci vás povzbudit slovy dopisu, který jsme dostali od generálního tajemníka Evropské baptistické federace, br. Tony Pecka. Cituji z něho:

Znovu stojíme v údivu nad tou Boží láskou. Bůh „neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal“ (Ř 8,32). A v této době, kdy se našimi zeměmi šíří třetí vlna Covidu 19 s tolika nemocnými a tolika našimi milými zemřelými, smíme znovu vzhlédnout do tváře toho Ukřižovaného a najít tam Boží slib, že s námi prochází temnou cestou utrpení.

A i tady, i dnes, začíná svítit světlo naděje vzkříšení. To je naše velikonoční víra, a letos ji vyznáváme možná s ještě větším přesvědčením než kdykoli předtím. Vždyť na Ježíšově kříži Bůh zvítězil nad bolestí a dokonce nad samotnou smrtí, aby nás vedl ke vzkříšení a novému životu.

A tak, na Velikonoční neděli vyznávejme každý ve svém vlastním jazyce: Kristus vstal! Opravdu vstal! Haleluja!

A já se k tomuto přání br. Tony Pecka přidávám s modlitbou za vás všechny, milí bratři a milé sestry. Přeji nám všem, abychom nově prožili, jak široká, dlouhá, vysoká i hluboká je Boží láska, ta láska, kterou nám Bůh zjevil ve svém Synu, Pánu Ježíši Kristu.

Modleme se jedni za druhé i za náš svět. Šiřme kolem sebe do temnoty a beznaděje dnešních dní tu naději, kterou máme v Pánu Ježíši Kristu. Náš ukřižovaný a vzkříšený Pán ať vám dává vždy novou radost, pokoj i sílu do dalších dní.

Váš v Kristu

Pavel Coufal

V Brně dne 31.3.2021

Další aktuality