Velikonoční video pozdrav předsedy VV BJB

Aktuality

Velikonoční video pozdrav předsedy VV BJB

11/4/2020

Milí bratři a milé sestry ve sborech Bratrské jednoty baptistů,

Srdečně vás zdravím tím pozdravem, kterým oslovil živý, vzkříšený Pán Ježíš své učedníky: Pokoj Vám!

Ano, i my, v dnešní době, nutně potřebujeme slyšet tato slova. Letošní Velikonoce slavíme tak, jak jsme je dosud nezažili. Naše modlitebny jsou uzavřené, nemůžeme se scházet v našich společenstvích kvůli opatřením, která mají zamezit šíření epidemie. Jistě nám naše společenství hodně chybí.

O to víc si připomínejme Kristovo vítězství. Chvalme ho, protože On zlomil moc ďábla, hříchu i smrti.

Pán Ježíš je vítěz. Nezůstal v izolaci, nezůstal v hrobě. Hrob je prázdný. A tak ani nás nemůže nic izolovat od Boha a jeho lásky, pokud k němu přicházíme ve víře v jeho Syna, Pána Ježíše Krista.

A tak vám přeji, milé sestry, milí bratři, ať i o těch letošních Velikonocích a v dalších dnech prožíváte hluboký vnitřní pokoj. Pokoj, který nenajdeme ve světě, ale který nám dává živý, vzkříšený Pán.

Ať naše srdce naplní veliká vděčnost za život, který máme v něm. On ať je naše jistota, on ať je naše naděje a síla do dalších dní.

Pokoj vám!

Váš

Pavel Coufal

Předseda Výkonného výboru BJB

V Brně dne 11. 04. 2020

Video najdete zde:

https://www.facebook.com/bjb.cz/videos/217556669551836/ (k přehrání)

https://drive.google.com/file/d/10w4ueylbUX-_sfTkhuzUoVbrFQ6bd3Ih/view?usp=sharing (ke stažení)

Další aktuality