Aktuality

Výzva k modlitbám za Ukrajinu

14/2/2022

Milí bratři a sestry ve sborech Bratrské jednotě baptistů,

jistě všichni s obavami sledujeme nárůst politického a vojenského napětí na hranicích Ruska a Ukrajiny. Riziko, že tato krize přejde do otevřeného vojenského konfliktu, je velké. Každý válečný střet s sebou pak přinese velké ztráty na životech a utrpení mnoha lidí.

V mnoha našich sborech se modlíme za pokojné ukončení tohoto napětí, za stažení ruských armád od ukrajinských hranic (dole pod textem příklad takové modlitební výzvy z libereckého sboru BJB). I v mezinárodním měřítku se spojují baptisté, aby vyjádřili podporu a vedli modlitební zápas za zklidnění situace. O společných prohlášeních a výzvách k modlitbám ze strany Evropské baptistické federace, Světové baptistické aliance, Celoukrajinské jednoty asociací evangelikálních křesťanů-baptistů a Jednoty evangelikálních křesťanů-baptistů Ruska, se můžete dočíst v tomto článku https://www.ebf.org/post/rising-tension-in-ukraine-russia-border.

Trpí-li jedna část Těla, trpí spolu s ní i ostatní – věřím, že i nám není lhostejné, co se děje za našimi hranicemi. Proto si dovoluji vyzvat nás všechny: připojme se každý z nás jednotlivě i při našich společných modlitebních setkáních ve sborech k vytrvalým modlitbám za pokoj na Ukrajině a ukončení válečných hrozeb.

S přáním Božího pokoje

Váš Pavel Coufal, předseda VV BJB

V Brně dne 14. 2. 2022

________________________

Výzva!

Všem, kterých se to dotýká:

Jako křesťané osloveni především duchovním odkazem anabaptistického a baptistického hnutí, pozvedáme hlas a vyzýváme všechny, kterým leží na srdci dar života jako takový i pokojné soužití lidí všech ras, náboženství a národů na této zemi, aby přidali své hlasy a podle svých možností vyjádřili podporu všem snahám, které upřímně usilují o deeskalaci konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem.

Spojme se k modlitbám a k výzvě, aby ruská strana konfliktu neprodleně začala se stahováním svých jednotek z ukrajinskoruské hranice a z Běloruska.

Radek Pospíšil, kazatel sboru BJB V Liberci

Staršovstvo Sboru BJB V Liberci

Další aktuality