Logo BJB v ČR

Pro příští školní rok 2021/22 připravujeme v rámci Vzdělávání na cestě roční kurz Služba staršovstva. Kurz byl původně plánován na minulý školní rok, ale z důvodu pandemie byl odložen.

Je určený pro staršovstva sborů. Ideální je, když se ho zúčastní celé týmy starších, abyste mohli společně studovat, promýšlet a hovořit o službě starších v kontextu vašeho sboru.

Jde o tři sobotní setkání - 23. října 2021, 22. ledna 2022 a 2. dubna 2022

V případě zájmu ze strany sborů plánujeme tento kurz uspořádat v dalším školním roce v Čechách.

Více informací najdete v tomto letáčku

Přihlášky najdete na tomto odkazu:

Pokud máte případné další dotazy, dejte vědět.

S přáním Božího pokoje a požehnání ve vaší službě

Pavel Coufal, předseda Výkonného výboru BJB

Zpět na hlavní stránku