Logo BJB v ČR

Pro příští školní rok 2022/23 připravujeme v rámci Vzdělávání na cestě roční kurz Služba staršovstva.

Je určený pro staršovstva sborů. Ideální je, když se ho zúčastní celé týmy starších, abyste mohli společně studovat, promýšlet a hovořit o službě starších v kontextu vašeho sboru.

Jde o tři sobotní setkání - 23. října 2022, 28. ledna 2023 a 25. března 2023

Více informací najdete v tomto letáčku

Přihlášky najdete na tomto odkazu:

Pokud máte případné další dotazy, dejte vědět.

S přáním Božího pokoje a požehnání ve vaší službě

Pavel Coufal, předseda Výkonného výboru BJB

Zpět na hlavní stránku